Organizační struktura

Disciplinární komise VUT

Kompetence

  • Disciplinární komise VUT projednává disciplinární přestupky studentů VUT, kteří nejsou zapsáni na žádné z jeho fakult, a podává návrh na rozhodnutí rektorovi. Její činnost se řídí Disciplinárním řádem pro studenty VUT.
  • Komise je šestičlenná: tři členové jsou jmenováni z řad studentů, tři členové z řad akademických pracovníků.
  • Členy komise jmenuje rektor. Návrh rektora na jmenování členů schvaluje Akademický senát VUT.
  • Členové komise si ze svého středu volí předsedu.
  • Funkční období členů je dvouleté.

Kontaktní údaje

Disciplinární komise VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel