Detail publikace

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY

SCHENKOVÁ, K.

Originální název

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY

Český název

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Metody fyzikálně chemických analýz, spolu s komplexem dalších soudně inženýrských metod, umožňují vzájemnou komparací jednoznačně určit například i míru kontaminace povrchových vrstev, hloubku průniku nežádoucích látek do stavebního materiálu apod. V těchto případech patří mezi zkoumané materiály především běžné stavební materiály na silikátové bázi, tedy betony, malty, cihly apod. V následujícím příspěvku je popsán případ posouzení míry kontaminace konstrukce stropu a zdiva čtyřpodlažního objektu, ve kterém dříve dlouhodobě docházelo k úniku mazacích olejů ze strojů. Pro uváděný konkrétní případ bylo nutno za pomocí fyzikálně chemických analýz stanovit přítomnosti a množství olejů, obsah uhlovodíků C10 až C40 a množství PCB (Polychlorovaný bifenyl) v přítomných olejích..

Český abstrakt

Metody fyzikálně chemických analýz, spolu s komplexem dalších soudně inženýrských metod, umožňují vzájemnou komparací jednoznačně určit například i míru kontaminace povrchových vrstev, hloubku průniku nežádoucích látek do stavebního materiálu apod. V těchto případech patří mezi zkoumané materiály především běžné stavební materiály na silikátové bázi, tedy betony, malty, cihly apod. V následujícím příspěvku je popsán případ posouzení míry kontaminace konstrukce stropu a zdiva čtyřpodlažního objektu, ve kterém dříve dlouhodobě docházelo k úniku mazacích olejů ze strojů. Pro uváděný konkrétní případ bylo nutno za pomocí fyzikálně chemických analýz stanovit přítomnosti a množství olejů, obsah uhlovodíků C10 až C40 a množství PCB (Polychlorovaný bifenyl) v přítomných olejích..

Klíčová slova

ropné produkty, kontaminace, olej, fyzikálně chemický, analýza, stavební materiál

Rok RIV

2012

Vydáno

23.02.2012

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM

Místo

Brno

ISSN

1211-443X

Periodikum

Soudní inženýrství

Ročník

2011-22

Číslo

5-6

Stát

CZ

Strany od

230

Strany do

235

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@article{BUT93705,
 author="Studijní agenda {- rozvrháři} and Lukáš {Dřínovský} and Rostislav {Drochytka} and Zdeněk {Šnirch}",
 title="PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY",
 annote="Metody fyzikálně chemických analýz, spolu s komplexem dalších soudně inženýrských metod, umožňují vzájemnou komparací
jednoznačně určit například i míru kontaminace povrchových vrstev, hloubku průniku nežádoucích látek do stavebního materiálu apod.
V těchto případech patří mezi zkoumané materiály především běžné stavební materiály na silikátové bázi, tedy betony, malty, cihly apod.
V následujícím příspěvku je popsán případ posouzení míry kontaminace konstrukce stropu a zdiva čtyřpodlažního objektu, ve kterém dříve
dlouhodobě docházelo k úniku mazacích olejů ze strojů. Pro uváděný konkrétní případ bylo nutno za pomocí fyzikálně chemických analýz
stanovit přítomnosti a množství olejů, obsah uhlovodíků C10 až C40 a množství PCB (Polychlorovaný bifenyl) v přítomných olejích..",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 chapter="93705",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 number="5-6",
 volume="2011-22",
 year="2012",
 month="february",
 pages="230--235",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="journal article - other"
}