Publication detail

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY

SCHENKOVÁ, K.

Original Title

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY

Czech Title

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY

Language

cs

Original Abstract

Metody fyzikálně chemických analýz, spolu s komplexem dalších soudně inženýrských metod, umožňují vzájemnou komparací jednoznačně určit například i míru kontaminace povrchových vrstev, hloubku průniku nežádoucích látek do stavebního materiálu apod. V těchto případech patří mezi zkoumané materiály především běžné stavební materiály na silikátové bázi, tedy betony, malty, cihly apod. V následujícím příspěvku je popsán případ posouzení míry kontaminace konstrukce stropu a zdiva čtyřpodlažního objektu, ve kterém dříve dlouhodobě docházelo k úniku mazacích olejů ze strojů. Pro uváděný konkrétní případ bylo nutno za pomocí fyzikálně chemických analýz stanovit přítomnosti a množství olejů, obsah uhlovodíků C10 až C40 a množství PCB (Polychlorovaný bifenyl) v přítomných olejích..

Czech abstract

Metody fyzikálně chemických analýz, spolu s komplexem dalších soudně inženýrských metod, umožňují vzájemnou komparací jednoznačně určit například i míru kontaminace povrchových vrstev, hloubku průniku nežádoucích látek do stavebního materiálu apod. V těchto případech patří mezi zkoumané materiály především běžné stavební materiály na silikátové bázi, tedy betony, malty, cihly apod. V následujícím příspěvku je popsán případ posouzení míry kontaminace konstrukce stropu a zdiva čtyřpodlažního objektu, ve kterém dříve dlouhodobě docházelo k úniku mazacích olejů ze strojů. Pro uváděný konkrétní případ bylo nutno za pomocí fyzikálně chemických analýz stanovit přítomnosti a množství olejů, obsah uhlovodíků C10 až C40 a množství PCB (Polychlorovaný bifenyl) v přítomných olejích..

Documents

BibTex


@article{BUT93705,
 author="Studijní agenda {- rozvrháři} and Lukáš {Dřínovský} and Rostislav {Drochytka} and Zdeněk {Šnirch}",
 title="PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ PŘI ZNALECKÉM POSOUZENÍ KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY",
 annote="Metody fyzikálně chemických analýz, spolu s komplexem dalších soudně inženýrských metod, umožňují vzájemnou komparací
jednoznačně určit například i míru kontaminace povrchových vrstev, hloubku průniku nežádoucích látek do stavebního materiálu apod.
V těchto případech patří mezi zkoumané materiály především běžné stavební materiály na silikátové bázi, tedy betony, malty, cihly apod.
V následujícím příspěvku je popsán případ posouzení míry kontaminace konstrukce stropu a zdiva čtyřpodlažního objektu, ve kterém dříve
dlouhodobě docházelo k úniku mazacích olejů ze strojů. Pro uváděný konkrétní případ bylo nutno za pomocí fyzikálně chemických analýz
stanovit přítomnosti a množství olejů, obsah uhlovodíků C10 až C40 a množství PCB (Polychlorovaný bifenyl) v přítomných olejích..",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 chapter="93705",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 number="5-6",
 volume="2011-22",
 year="2012",
 month="february",
 pages="230--235",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="journal article - other"
}