Publication detail

Vliv druhu kameniva na vlastnosti silikátových kompozitů při zahřívání na vysoké teploty

ROVNANÍK, P. BAYER, P. ROVNANÍKOVÁ, P.

Original Title

Vliv druhu kameniva na vlastnosti silikátových kompozitů při zahřívání na vysoké teploty

Czech Title

Vliv druhu kameniva na vlastnosti silikátových kompozitů při zahřívání na vysoké teploty

Language

cs

Original Abstract

Alkalicky aktivovaná vysokopecní struska vykazuje, v porovnání s kompozity na bázi portlandského cementu, vyšší odolnost proti namáhání vysokými teplotami. Značný vliv na stabilitu struskových kompozitů má kvalita plniva. V příspěvku jsou porovnány vlastnosti dvou struskových kompozitů s dvěma různými plnivy - běžným betonářským pískem a elektroporcelánem, po šokovém namáhání na teploty 1000 a 1200 C.

Czech abstract

Alkalicky aktivovaná vysokopecní struska vykazuje, v porovnání s kompozity na bázi portlandského cementu, vyšší odolnost proti namáhání vysokými teplotami. Značný vliv na stabilitu struskových kompozitů má kvalita plniva. V příspěvku jsou porovnány vlastnosti dvou struskových kompozitů s dvěma různými plnivy - běžným betonářským pískem a elektroporcelánem, po šokovém namáhání na teploty 1000 a 1200 C.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT19004,
 author="Pavel {Rovnaník} and Patrik {Bayer} and Pavla {Rovnaníková}",
 title="Vliv druhu kameniva na vlastnosti silikátových kompozitů při zahřívání na vysoké teploty",
 annote="Alkalicky aktivovaná vysokopecní struska vykazuje, v porovnání s kompozity na bázi portlandského cementu, vyšší odolnost proti namáhání vysokými teplotami. Značný vliv na stabilitu struskových kompozitů má kvalita plniva. V příspěvku jsou porovnány vlastnosti dvou struskových kompozitů s dvěma různými plnivy - běžným betonářským pískem a elektroporcelánem, po šokovém namáhání na teploty 1000 a 1200 C.",
 address="Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.",
 booktitle="X. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky",
 chapter="19004",
 institution="Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.",
 year="2006",
 month="may",
 pages="145--149",
 publisher="Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.",
 type="conference paper"
}