Detail publikace

Zhodnocení kvality výuky a přínosu společenskovědního předmětu na technické univerzitě

LINDR, J.

Originální název

Zhodnocení kvality výuky a přínosu společenskovědního předmětu na technické univerzitě

Český název

Zhodnocení kvality výuky a přínosu společenskovědního předmětu na technické univerzitě

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Sepětí technických a společenských věd na technické univerzitě představuje aktuální pedagogický problém tvorby a realizace kurikula v akademickém studijním plánu. Současný důraz na rozvoj všech klíčových kompetencí absolventů vysokých škol vyžaduje pěstování takových dovedností, které zlepší úspěšné působení absolventů v profesní praxi, např. soft skills, cizí jazyky, prezentační dovednosti aj. Ideál všestranného rozvoje studentů na technické univerzitě sleduje zařazení společenskovědních předmětů. Pro analýzu úspěšnosti výuky byl vybrán předmět Prezentační dovednosti. Cílem výzkumu je zhodnotit přínos výuky, najít nejvýznamnější kritéria kvality výuky, která jsou pro studenty důležitá, a poodhalit vzájemné souvislosti mezi kritérii. Metodologicky byl použit kvantitativní výzkum formou dotazníku, ve kterém studenti posuzovali ambivalentní kritéria výuky, např. užitečnost, motivace, přínos pro budoucí praxi, přínos pro osobní rozvoj, orientace na kompetence, aktuálnost témat, rozmanitost a zajímavost výuky, obtížnost výuky, osobnost učitele, všeobecný rozvoj aj. Množství sledovaných kritérií bylo nejprve sníženo metodou analýzy hlavních komponentů, aby bylo možné najít ta nejdůležitější z nich. V tabulkách jsou uvedeny základní statistické charakteristiky souboru, porovnání shody středních hodnot vybraných kritérií navzájem, korelační koeficienty mezi kritérii ukazující na možnou souvislost s přínosem. Rozhodnutí, která kritéria nejvíce ovlivňují přínos, je obtížné stanovit. Proto je provedeno další vyhodnocení ve skupinách dle pohlaví nebo dle vlastního hodnocení přínosu. Výsledky je možné porovnat. Obecně patří mezi nejvíce oceňovaná kritéria kvality výuky přínos pro budoucí praxi, spojitost s ostatními odbornými předměty, potřebnost pro budoucí práci, potřebnost pro osobní rozvoj, příjemnost výuky a intelektuální obohacení a vliv osobnosti učitele. Naopak komunikativnost ve výuce a inspirativnost témat společenskovědních předmětů mají na přínos malý vliv.

Český abstrakt

Sepětí technických a společenských věd na technické univerzitě představuje aktuální pedagogický problém tvorby a realizace kurikula v akademickém studijním plánu. Současný důraz na rozvoj všech klíčových kompetencí absolventů vysokých škol vyžaduje pěstování takových dovedností, které zlepší úspěšné působení absolventů v profesní praxi, např. soft skills, cizí jazyky, prezentační dovednosti aj. Ideál všestranného rozvoje studentů na technické univerzitě sleduje zařazení společenskovědních předmětů. Pro analýzu úspěšnosti výuky byl vybrán předmět Prezentační dovednosti. Cílem výzkumu je zhodnotit přínos výuky, najít nejvýznamnější kritéria kvality výuky, která jsou pro studenty důležitá, a poodhalit vzájemné souvislosti mezi kritérii. Metodologicky byl použit kvantitativní výzkum formou dotazníku, ve kterém studenti posuzovali ambivalentní kritéria výuky, např. užitečnost, motivace, přínos pro budoucí praxi, přínos pro osobní rozvoj, orientace na kompetence, aktuálnost témat, rozmanitost a zajímavost výuky, obtížnost výuky, osobnost učitele, všeobecný rozvoj aj. Množství sledovaných kritérií bylo nejprve sníženo metodou analýzy hlavních komponentů, aby bylo možné najít ta nejdůležitější z nich. V tabulkách jsou uvedeny základní statistické charakteristiky souboru, porovnání shody středních hodnot vybraných kritérií navzájem, korelační koeficienty mezi kritérii ukazující na možnou souvislost s přínosem. Rozhodnutí, která kritéria nejvíce ovlivňují přínos, je obtížné stanovit. Proto je provedeno další vyhodnocení ve skupinách dle pohlaví nebo dle vlastního hodnocení přínosu. Výsledky je možné porovnat. Obecně patří mezi nejvíce oceňovaná kritéria kvality výuky přínos pro budoucí praxi, spojitost s ostatními odbornými předměty, potřebnost pro budoucí práci, potřebnost pro osobní rozvoj, příjemnost výuky a intelektuální obohacení a vliv osobnosti učitele. Naopak komunikativnost ve výuce a inspirativnost témat společenskovědních předmětů mají na přínos malý vliv.

Klíčová slova

společenskovědní předměty, kritéria kvality výuky, všestranný rozvoj, přínos, kvantitativní výzkum, statistické vyhodnocení

Vydáno

31.03.2020

Nakladatel

ICV MENDELU

Místo

Brno

ISBN

978-80-7509-702-6

Kniha

ICOLLE 2019. Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost

Číslo vydání

1

Strany od

135

Strany do

147

Strany počet

13

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT165616,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Zhodnocení kvality výuky a přínosu společenskovědního předmětu na technické univerzitě",
 annote="Sepětí technických a společenských věd na technické univerzitě představuje aktuální pedagogický
problém tvorby a realizace kurikula v akademickém studijním plánu. Současný důraz na rozvoj
všech klíčových kompetencí absolventů vysokých škol vyžaduje pěstování takových dovedností,
které zlepší úspěšné působení absolventů v profesní praxi, např. soft skills, cizí jazyky, prezentační
dovednosti aj. Ideál všestranného rozvoje studentů na technické univerzitě sleduje zařazení společenskovědních
předmětů. Pro analýzu úspěšnosti výuky byl vybrán předmět Prezentační dovednosti.
Cílem výzkumu je zhodnotit přínos výuky, najít nejvýznamnější kritéria kvality výuky, která
jsou pro studenty důležitá, a poodhalit vzájemné souvislosti mezi kritérii. Metodologicky byl použit
kvantitativní výzkum formou dotazníku, ve kterém studenti posuzovali ambivalentní kritéria výuky,
např. užitečnost, motivace, přínos pro budoucí praxi, přínos pro osobní rozvoj, orientace na
kompetence, aktuálnost témat, rozmanitost a zajímavost výuky, obtížnost výuky, osobnost učitele,
všeobecný rozvoj aj. Množství sledovaných kritérií bylo nejprve sníženo metodou analýzy hlavních
komponentů, aby bylo možné najít ta nejdůležitější z nich. V tabulkách jsou uvedeny základní statistické
charakteristiky souboru, porovnání shody středních hodnot vybraných kritérií navzájem, korelační
koeficienty mezi kritérii ukazující na možnou souvislost s přínosem. Rozhodnutí, která kritéria
nejvíce ovlivňují přínos, je obtížné stanovit. Proto je provedeno další vyhodnocení ve skupinách
dle pohlaví nebo dle vlastního hodnocení přínosu. Výsledky je možné porovnat. Obecně patří mezi
nejvíce oceňovaná kritéria kvality výuky přínos pro budoucí praxi, spojitost s ostatními odbornými
předměty, potřebnost pro budoucí práci, potřebnost pro osobní rozvoj, příjemnost výuky a intelektuální
obohacení a vliv osobnosti učitele. Naopak komunikativnost ve výuce a inspirativnost témat
společenskovědních předmětů mají na přínos malý vliv.",
 address="ICV MENDELU",
 booktitle="ICOLLE 2019. Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost",
 chapter="165616",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ICV MENDELU",
 year="2020",
 month="march",
 pages="135--147",
 publisher="ICV MENDELU"
}