Detail publikace

Postavení, význam a přínos společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity

LINDR, J.

Originální název

Postavení, význam a přínos společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity

Český název

Postavení, význam a přínos společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Z požadavku všestranného rozvoje, zakotveném v profilu absolventa s důrazem na univerzalitu a lepší uplatnění v praxi plyne, že je třeba na vysokých školách najít rovnováhu mezi odbornými a všeobecně vzdělávacími předměty. V teoretické části příspěvek vysvětluje nutnost zařazení společenskovědních předmětů ve vzdělávání na technické univerzitě. Uvádí konkrétní příklady zastoupení společenskovědních předmětů ve struktuře akademického plánu technické univerzity. V praktické části se příspěvek zaměřuje na hodnocení přínosu vybraného předmětu Sociologie. Sleduje vývoj přínosu v čase. Zkoumá faktory, které přínos ovlivňují. Snaží se najít a statisticky vyhodnotit souvislost mezi přínosem a faktory. Příspěvek má retrospektivní charakter a naznačuje vývoj do budoucna cestou zlepšování kvality výuky.

Český abstrakt

Z požadavku všestranného rozvoje, zakotveném v profilu absolventa s důrazem na univerzalitu a lepší uplatnění v praxi plyne, že je třeba na vysokých školách najít rovnováhu mezi odbornými a všeobecně vzdělávacími předměty. V teoretické části příspěvek vysvětluje nutnost zařazení společenskovědních předmětů ve vzdělávání na technické univerzitě. Uvádí konkrétní příklady zastoupení společenskovědních předmětů ve struktuře akademického plánu technické univerzity. V praktické části se příspěvek zaměřuje na hodnocení přínosu vybraného předmětu Sociologie. Sleduje vývoj přínosu v čase. Zkoumá faktory, které přínos ovlivňují. Snaží se najít a statisticky vyhodnotit souvislost mezi přínosem a faktory. Příspěvek má retrospektivní charakter a naznačuje vývoj do budoucna cestou zlepšování kvality výuky.

Klíčová slova

Všestranný rozvoj, společenskovědní předměty, zpětnovazební hodnocení, přínos předmětu, sociologie, statistické vyhodnocení

Vydáno

28.06.2018

Nakladatel

STU Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4813-1

Kniha

Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách

Číslo vydání

1

Strany od

52

Strany do

59

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT150083,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Postavení, význam a přínos společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity",
 annote="Z požadavku všestranného rozvoje, zakotveném v profilu absolventa s důrazem na univerzalitu a lepší uplatnění v praxi plyne, že je třeba na vysokých školách najít rovnováhu mezi odbornými a všeobecně vzdělávacími předměty. V teoretické části příspěvek vysvětluje nutnost zařazení společenskovědních předmětů ve vzdělávání na technické univerzitě. Uvádí konkrétní příklady zastoupení společenskovědních předmětů ve struktuře akademického plánu technické univerzity. V praktické části se příspěvek zaměřuje na hodnocení přínosu vybraného předmětu Sociologie. Sleduje vývoj přínosu v čase. Zkoumá faktory, které přínos ovlivňují. Snaží se najít a statisticky vyhodnotit souvislost mezi přínosem a faktory. Příspěvek má retrospektivní charakter a naznačuje vývoj do budoucna cestou zlepšování kvality výuky.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách",
 chapter="150083",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="STU Bratislava",
 year="2018",
 month="june",
 pages="52--59",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}