Detail publikace

Změny v mikrostruktuře cementového tmelu na styku s pozinkovanou výztuží v čase

ROVNANÍKOVÁ, P. BAYER, P.

Originální název

Změny v mikrostruktuře cementového tmelu na styku s pozinkovanou výztuží v čase

Český název

Změny v mikrostruktuře cementového tmelu na styku s pozinkovanou výztuží v čase

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku je diskutován vývin pórové struktury cementového tmelu v okolí pozinkované výztuže v čase 1 až 180 dnů. Jsou popsány snímky z elektronového mikroskopu styčné zóny u povrchu pozinkované výztuže, která byla v prvním případě před vložením do cementové pasty očištěna na čistý kov, ve druhém případě byly na povrchu zinku ponechány korozní produkty, vytvořené v běžné atmosféře. Ukazuje se, že styks čistým povrchem zinku způsobuje, díky vývinu vodíku, vznik porézní struktury, která nezaroste reakčními produkty ani po 180 dnech. Oxidační produkty na povrchu zinku reagují za vzniku krystalických produktů bez vývinu plynné fáze, ato má za následek hutný charakter struktury cementového tmelu ve styčné vrstvě.

Český abstrakt

V příspěvku je diskutován vývin pórové struktury cementového tmelu v okolí pozinkované výztuže v čase 1 až 180 dnů. Jsou popsány snímky z elektronového mikroskopu styčné zóny u povrchu pozinkované výztuže, která byla v prvním případě před vložením do cementové pasty očištěna na čistý kov, ve druhém případě byly na povrchu zinku ponechány korozní produkty, vytvořené v běžné atmosféře. Ukazuje se, že styks čistým povrchem zinku způsobuje, díky vývinu vodíku, vznik porézní struktury, která nezaroste reakčními produkty ani po 180 dnech. Oxidační produkty na povrchu zinku reagují za vzniku krystalických produktů bez vývinu plynné fáze, ato má za následek hutný charakter struktury cementového tmelu ve styčné vrstvě.

Klíčová slova

zinek, cement, mikrostruktura, výztuž, vodík

Vydáno

01.01.2003

Nakladatel

VŠCHT Praha, AKI

Místo

Praha

ISBN

80-7080-525-0

Kniha

Koroze a protikorozní ochrana kovů

Strany od

19

Strany do

20

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT11278,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
 title="Změny v mikrostruktuře cementového tmelu na styku s pozinkovanou výztuží v čase",
 annote="V příspěvku je diskutován vývin pórové struktury cementového tmelu v okolí pozinkované výztuže v čase 1 až 180 dnů. Jsou popsány snímky z elektronového mikroskopu styčné zóny u povrchu pozinkované výztuže, která byla v prvním případě před vložením do cementové pasty očištěna na čistý kov, ve druhém případě byly na povrchu zinku ponechány korozní produkty, vytvořené v běžné atmosféře. Ukazuje se, že styks čistým povrchem zinku způsobuje, díky vývinu vodíku, vznik porézní struktury, která nezaroste reakčními produkty ani po 180 dnech. Oxidační produkty na povrchu zinku reagují za vzniku krystalických produktů bez vývinu plynné fáze, ato má za následek hutný charakter struktury cementového tmelu ve styčné vrstvě.",
 address="VŠCHT Praha, AKI",
 booktitle="Koroze a protikorozní ochrana kovů",
 chapter="11278",
 institution="VŠCHT Praha, AKI",
 year="2003",
 month="january",
 pages="19",
 publisher="VŠCHT Praha, AKI",
 type="conference paper"
}