Publication detail

Změny v mikrostruktuře cementového tmelu na styku s pozinkovanou výztuží v čase

ROVNANÍKOVÁ, P. BAYER, P.

Original Title

Změny v mikrostruktuře cementového tmelu na styku s pozinkovanou výztuží v čase

Czech Title

Změny v mikrostruktuře cementového tmelu na styku s pozinkovanou výztuží v čase

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku je diskutován vývin pórové struktury cementového tmelu v okolí pozinkované výztuže v čase 1 až 180 dnů. Jsou popsány snímky z elektronového mikroskopu styčné zóny u povrchu pozinkované výztuže, která byla v prvním případě před vložením do cementové pasty očištěna na čistý kov, ve druhém případě byly na povrchu zinku ponechány korozní produkty, vytvořené v běžné atmosféře. Ukazuje se, že styks čistým povrchem zinku způsobuje, díky vývinu vodíku, vznik porézní struktury, která nezaroste reakčními produkty ani po 180 dnech. Oxidační produkty na povrchu zinku reagují za vzniku krystalických produktů bez vývinu plynné fáze, ato má za následek hutný charakter struktury cementového tmelu ve styčné vrstvě.

Czech abstract

V příspěvku je diskutován vývin pórové struktury cementového tmelu v okolí pozinkované výztuže v čase 1 až 180 dnů. Jsou popsány snímky z elektronového mikroskopu styčné zóny u povrchu pozinkované výztuže, která byla v prvním případě před vložením do cementové pasty očištěna na čistý kov, ve druhém případě byly na povrchu zinku ponechány korozní produkty, vytvořené v běžné atmosféře. Ukazuje se, že styks čistým povrchem zinku způsobuje, díky vývinu vodíku, vznik porézní struktury, která nezaroste reakčními produkty ani po 180 dnech. Oxidační produkty na povrchu zinku reagují za vzniku krystalických produktů bez vývinu plynné fáze, ato má za následek hutný charakter struktury cementového tmelu ve styčné vrstvě.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT11278,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
 title="Změny v mikrostruktuře cementového tmelu na styku s pozinkovanou výztuží v čase",
 annote="V příspěvku je diskutován vývin pórové struktury cementového tmelu v okolí pozinkované výztuže v čase 1 až 180 dnů. Jsou popsány snímky z elektronového mikroskopu styčné zóny u povrchu pozinkované výztuže, která byla v prvním případě před vložením do cementové pasty očištěna na čistý kov, ve druhém případě byly na povrchu zinku ponechány korozní produkty, vytvořené v běžné atmosféře. Ukazuje se, že styks čistým povrchem zinku způsobuje, díky vývinu vodíku, vznik porézní struktury, která nezaroste reakčními produkty ani po 180 dnech. Oxidační produkty na povrchu zinku reagují za vzniku krystalických produktů bez vývinu plynné fáze, ato má za následek hutný charakter struktury cementového tmelu ve styčné vrstvě.",
 address="VŠCHT Praha, AKI",
 booktitle="Koroze a protikorozní ochrana kovů",
 chapter="11278",
 institution="VŠCHT Praha, AKI",
 year="2003",
 month="january",
 pages="19",
 publisher="VŠCHT Praha, AKI",
 type="conference paper"
}