Detail publikace

Vlastnosti rehydratovaných cementových past s příměsí zeolitu

VYŠVAŘIL, M. BAYER, P. ROVNANÍKOVÁ, P.

Originální název

Vlastnosti rehydratovaných cementových past s příměsí zeolitu

Český název

Vlastnosti rehydratovaných cementových past s příměsí zeolitu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá studiem účinku vysokých teplot do 1200 C a rehydratce na mechanické vlastnosti, mikrostrukturu a fázového složení směsných cementových past, které byly připraveny z portlandského cementu a zeolitu. Bylo zjištěno, že zahřívání vede ke snížení objemové hmotnosti, pevnosti v ohybu a pevnosti v tlaku. Podíl pórů o průměru větším než 0,1 mikrometrů se zvyšuje s rostoucí teplotou. Přídavek zeolitu zlepšuje pevnostní vlastnosti dehydratovanýchi rehydratovaných cementoých past. Lze říci, že přidání zeolitu do cementové pasty je vhodnější než přidání vysokopecní strusky.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá studiem účinku vysokých teplot do 1200 C a rehydratce na mechanické vlastnosti, mikrostrukturu a fázového složení směsných cementových past, které byly připraveny z portlandského cementu a zeolitu. Bylo zjištěno, že zahřívání vede ke snížení objemové hmotnosti, pevnosti v ohybu a pevnosti v tlaku. Podíl pórů o průměru větším než 0,1 mikrometrů se zvyšuje s rostoucí teplotou. Přídavek zeolitu zlepšuje pevnostní vlastnosti dehydratovanýchi rehydratovaných cementoých past. Lze říci, že přidání zeolitu do cementové pasty je vhodnější než přidání vysokopecní strusky.

Klíčová slova

cementová pasta, zeolit, rehydratace, pevnost, porozita,

Rok RIV

2013

Vydáno

17.10.2013

ISBN

978-80-214-4773-8

Kniha

Alternativní stavební pojiva

Číslo vydání

1.

Strany od

87

Strany do

94

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT102121,
  author="Martin {Vyšvařil} and Patrik {Bayer} and Pavla {Rovnaníková}",
  title="Vlastnosti rehydratovaných cementových past s příměsí zeolitu",
  annote="Příspěvek se zabývá studiem účinku vysokých teplot do 1200 C a rehydratce na mechanické vlastnosti, mikrostrukturu a fázového složení směsných cementových past, které byly připraveny z portlandského cementu a zeolitu. Bylo zjištěno, že zahřívání vede ke snížení objemové hmotnosti, pevnosti v ohybu a pevnosti v tlaku. Podíl pórů o průměru větším než 0,1 mikrometrů se zvyšuje s rostoucí teplotou. Přídavek zeolitu zlepšuje pevnostní vlastnosti dehydratovanýchi rehydratovaných cementoých past. Lze říci, že přidání zeolitu do cementové pasty je vhodnější než přidání vysokopecní strusky.",
  booktitle="Alternativní stavební pojiva",
  chapter="102121",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="october",
  pages="87--94",
  type="conference paper"
}