Publication detail

Vlastnosti rehydratovaných cementových past s příměsí zeolitu

VYŠVAŘIL, M. BAYER, P. ROVNANÍKOVÁ, P.

Original Title

Vlastnosti rehydratovaných cementových past s příměsí zeolitu

Czech Title

Vlastnosti rehydratovaných cementových past s příměsí zeolitu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá studiem účinku vysokých teplot do 1200 C a rehydratce na mechanické vlastnosti, mikrostrukturu a fázového složení směsných cementových past, které byly připraveny z portlandského cementu a zeolitu. Bylo zjištěno, že zahřívání vede ke snížení objemové hmotnosti, pevnosti v ohybu a pevnosti v tlaku. Podíl pórů o průměru větším než 0,1 mikrometrů se zvyšuje s rostoucí teplotou. Přídavek zeolitu zlepšuje pevnostní vlastnosti dehydratovanýchi rehydratovaných cementoých past. Lze říci, že přidání zeolitu do cementové pasty je vhodnější než přidání vysokopecní strusky.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá studiem účinku vysokých teplot do 1200 C a rehydratce na mechanické vlastnosti, mikrostrukturu a fázového složení směsných cementových past, které byly připraveny z portlandského cementu a zeolitu. Bylo zjištěno, že zahřívání vede ke snížení objemové hmotnosti, pevnosti v ohybu a pevnosti v tlaku. Podíl pórů o průměru větším než 0,1 mikrometrů se zvyšuje s rostoucí teplotou. Přídavek zeolitu zlepšuje pevnostní vlastnosti dehydratovanýchi rehydratovaných cementoých past. Lze říci, že přidání zeolitu do cementové pasty je vhodnější než přidání vysokopecní strusky.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT102121,
  author="Martin {Vyšvařil} and Patrik {Bayer} and Pavla {Rovnaníková}",
  title="Vlastnosti rehydratovaných cementových past s příměsí zeolitu",
  annote="Příspěvek se zabývá studiem účinku vysokých teplot do 1200 C a rehydratce na mechanické vlastnosti, mikrostrukturu a fázového složení směsných cementových past, které byly připraveny z portlandského cementu a zeolitu. Bylo zjištěno, že zahřívání vede ke snížení objemové hmotnosti, pevnosti v ohybu a pevnosti v tlaku. Podíl pórů o průměru větším než 0,1 mikrometrů se zvyšuje s rostoucí teplotou. Přídavek zeolitu zlepšuje pevnostní vlastnosti dehydratovanýchi rehydratovaných cementoých past. Lze říci, že přidání zeolitu do cementové pasty je vhodnější než přidání vysokopecní strusky.",
  booktitle="Alternativní stavební pojiva",
  chapter="102121",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="october",
  pages="87--94",
  type="conference paper"
}