Detail publikace

Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení

LAGOVÁ, M. PAVLÍK, F. MALÁ, J. BAYER, P.

Originální název

Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení

Český název

Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení

Autor(ři)

LAGOVÁ, M.; PAVLÍK, F.; MALÁ, J.; BAYER, P.

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá souvislostí zrnitostního a prvkového složení částic s obsahem celkového fosforu v sedimentech vodních toků. Zrnitostní složení sedimentů bylo stanoveno kombinací dvou metod. Pro částice rovny a větší než 0,1 mm byla použita metoda prosévání na sítech za sucha a pro částice menší než 0,1 mm bylo využito laserové granulometrie. Zastoupení prvků ve vzorcích (Mg, Al, Si, K, Ca, Fe aj.) bylo analyzováno pomocí elektronového mikroskopu. Na základě prvkové analýzy bylo určeno, zda se jedná o částice jílovité či písčité. Vý- sledky potvrdily běžně rozšířený předpoklad, že se fosfor váže na jemnější částice, jen částečně. Posouzení obsahu celkového fosforu ve vzorcích, kategorizovaných do frakcí dle Kopeckého, poukázalo na to, že závislost mezi velikostí frakce a koncentrací fosforu není jednoznačná. Jako rozhodující pro obsah celkového fosforu v sedimentech se jeví prvkové složení vzorku.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá souvislostí zrnitostního a prvkového složení částic s obsahem celkového fosforu v sedimentech vodních toků. Zrnitostní složení sedimentů bylo stanoveno kombinací dvou metod. Pro částice rovny a větší než 0,1 mm byla použita metoda prosévání na sítech za sucha a pro částice menší než 0,1 mm bylo využito laserové granulometrie. Zastoupení prvků ve vzorcích (Mg, Al, Si, K, Ca, Fe aj.) bylo analyzováno pomocí elektronového mikroskopu. Na základě prvkové analýzy bylo určeno, zda se jedná o částice jílovité či písčité. Vý- sledky potvrdily běžně rozšířený předpoklad, že se fosfor váže na jemnější částice, jen částečně. Posouzení obsahu celkového fosforu ve vzorcích, kategorizovaných do frakcí dle Kopeckého, poukázalo na to, že závislost mezi velikostí frakce a koncentrací fosforu není jednoznačná. Jako rozhodující pro obsah celkového fosforu v sedimentech se jeví prvkové složení vzorku.

Klíčová slova

celkový fosfor – sediment – zrnitostní složení – jíl

Rok RIV

2013

Vydáno

2013

Místo

Čkyně

ISSN

1211-0760

Periodikum

Vodní hospodářství

Ročník

2013

Číslo

6

Stát

CZ

Strany od

182

Strany do

186

Strany počet

5

BibTex

@article{BUT101028,
  author="Marcela {Pavlíková} and František {Pavlík} and Jitka {Malá} and Patrik {Bayer}",
  title="Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení",
  annote="Příspěvek se zabývá souvislostí zrnitostního a prvkového složení 
částic s obsahem celkového fosforu v sedimentech vodních toků. 
Zrnitostní složení sedimentů bylo stanoveno kombinací dvou metod. 
Pro částice rovny a větší než 0,1 mm byla použita metoda prosévání na sítech za 
sucha a pro částice menší než 0,1 mm bylo využito laserové granulometrie. 
Zastoupení prvků ve vzorcích (Mg, Al, Si, K, Ca, Fe aj.) bylo analyzováno pomocí elektronového mikroskopu. Na základě prvkové 
analýzy bylo určeno, zda se jedná o částice jílovité či písčité. Vý-
sledky potvrdily běžně rozšířený předpoklad, že se fosfor váže na 
jemnější částice, jen částečně. Posouzení obsahu celkového fosforu 
ve vzorcích, kategorizovaných do frakcí dle Kopeckého, poukázalo 
na to, že závislost mezi velikostí frakce a koncentrací fosforu není 
jednoznačná. Jako rozhodující pro obsah celkového fosforu v sedimentech se jeví prvkové složení vzorku.",
  chapter="101028",
  number="6",
  volume="2013",
  year="2013",
  month="june",
  pages="182--186",
  type="journal article - other"
}