Publication detail

Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení

LAGOVÁ, M. PAVLÍK, F. MALÁ, J. BAYER, P.

Original Title

Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení

Czech Title

Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá souvislostí zrnitostního a prvkového složení částic s obsahem celkového fosforu v sedimentech vodních toků. Zrnitostní složení sedimentů bylo stanoveno kombinací dvou metod. Pro částice rovny a větší než 0,1 mm byla použita metoda prosévání na sítech za sucha a pro částice menší než 0,1 mm bylo využito laserové granulometrie. Zastoupení prvků ve vzorcích (Mg, Al, Si, K, Ca, Fe aj.) bylo analyzováno pomocí elektronového mikroskopu. Na základě prvkové analýzy bylo určeno, zda se jedná o částice jílovité či písčité. Vý- sledky potvrdily běžně rozšířený předpoklad, že se fosfor váže na jemnější částice, jen částečně. Posouzení obsahu celkového fosforu ve vzorcích, kategorizovaných do frakcí dle Kopeckého, poukázalo na to, že závislost mezi velikostí frakce a koncentrací fosforu není jednoznačná. Jako rozhodující pro obsah celkového fosforu v sedimentech se jeví prvkové složení vzorku.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá souvislostí zrnitostního a prvkového složení částic s obsahem celkového fosforu v sedimentech vodních toků. Zrnitostní složení sedimentů bylo stanoveno kombinací dvou metod. Pro částice rovny a větší než 0,1 mm byla použita metoda prosévání na sítech za sucha a pro částice menší než 0,1 mm bylo využito laserové granulometrie. Zastoupení prvků ve vzorcích (Mg, Al, Si, K, Ca, Fe aj.) bylo analyzováno pomocí elektronového mikroskopu. Na základě prvkové analýzy bylo určeno, zda se jedná o částice jílovité či písčité. Vý- sledky potvrdily běžně rozšířený předpoklad, že se fosfor váže na jemnější částice, jen částečně. Posouzení obsahu celkového fosforu ve vzorcích, kategorizovaných do frakcí dle Kopeckého, poukázalo na to, že závislost mezi velikostí frakce a koncentrací fosforu není jednoznačná. Jako rozhodující pro obsah celkového fosforu v sedimentech se jeví prvkové složení vzorku.

Documents

BibTex


@article{BUT101028,
  author="Marcela {Pavlíková} and František {Pavlík} and Jitka {Malá} and Patrik {Bayer}",
  title="Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení",
  annote="Příspěvek se zabývá souvislostí zrnitostního a prvkového složení 
částic s obsahem celkového fosforu v sedimentech vodních toků. 
Zrnitostní složení sedimentů bylo stanoveno kombinací dvou metod. 
Pro částice rovny a větší než 0,1 mm byla použita metoda prosévání na sítech za 
sucha a pro částice menší než 0,1 mm bylo využito laserové granulometrie. 
Zastoupení prvků ve vzorcích (Mg, Al, Si, K, Ca, Fe aj.) bylo analyzováno pomocí elektronového mikroskopu. Na základě prvkové 
analýzy bylo určeno, zda se jedná o částice jílovité či písčité. Vý-
sledky potvrdily běžně rozšířený předpoklad, že se fosfor váže na 
jemnější částice, jen částečně. Posouzení obsahu celkového fosforu 
ve vzorcích, kategorizovaných do frakcí dle Kopeckého, poukázalo 
na to, že závislost mezi velikostí frakce a koncentrací fosforu není 
jednoznačná. Jako rozhodující pro obsah celkového fosforu v sedimentech se jeví prvkové složení vzorku.",
  chapter="101028",
  number="6",
  volume="2013",
  year="2013",
  month="june",
  pages="182--186",
  type="journal article - other"
}