Detail projektu

Charakterizace a syntéza nanokompozitních materiálů a struktur pro ukládání/generování elektrické energie

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2026

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Hlavní záměr projektu se soustředí na charakterizaci moderních nanokompozitních materiálů a struktur určených pro ukládání či generování elektrické energie z hlediska morfologie, chemického složení a transportu elektrického náboje a jeho fluktuaci. Soubor fyzikálně různorodých metod představuje neotřelý vhled s mimořádným aplikačním potenciálem. Neméně důležitým cílem představuje příprava vybraných nanokompozitních materiálů struktur, jako např. metalicko-organické struktury.

Označení

FEKT-S-23-8228

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sedlák Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Burda Daniel, Mgr. - spoluřešitel
Misiurev Denis, Ing. - spoluřešitel
Papež Nikola, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pisarenko Tatiana, Ing. - spoluřešitel
Říha David, Ing. - spoluřešitel
Sobola Dinara, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Tofel Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyziky
- interní (01.01.2023 - 31.12.2025)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2025)

Výsledky

DALLAEV, R.; PISARENKO, T.; TALU, S.; SOBOLA, D.; MAJZNER, J.; PAPEŽ, N. Current applications and challenges of the Internet of Things. NEW TRENDS in COMPUTER SCIENCES, 2023, vol. 1, no. 1, p. 51-61. ISSN: 2783-6851.
Detail

ORUDZHEV, F.; MUSLIMOV, A.; SELIMOV, D.; GULAKHMEDOV, R.; LAVRIKOV, A.; KANEVSKY, V.; GASIMOV, R.; KRASNOVA, V.; SOBOLA, D. Oxygen Vacancies and Surface Wettability: Key Factors in Activating and Enhancing the Solar Photocatalytic Activity of ZnO Tetrapods. International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 22, p. 1-18. ISSN: 1422-0067.
Detail

MISIUREV, D.; KASPAR, P.; SOBOLA, D.; PAPEZ, N.; FAWAEER, S.H.; HOLCMAN, V. Exploring the Piezoelectric Properties of Bismuth Ferrite Thin Films Using Piezoelectric Force Microscopy: A Case Study. Materials, 2023, vol. 16, no. 8, p. 1-18. ISSN: 1996-1944.
Detail

MISIUREV, D.; HOLCMAN, V;. Direct Piezoelectric response miscroscopy of Bismuth ferrite thin films. 0223. p. 410-414.
Detail

MAGOMEDOVA, A.; ISAEV, A.; ORUDZHEV, F.; SOBOLA, D.; KH. RABADANOV, M.; RABADANOVA, A.; NABI, S.; ZHU, M.; EMIROV, R.; KH. GADZHIMAGOMEDOV, S.; ALIKHANOV, N.; KAVIYARASU, K. Magnetically Separable Mixed-Phase alpha/gamma-Fe2O3 Catalyst for Photo-Fenton-like Oxidation of Rhodamine B. Catalysts, 2023, vol. 13, no. 5, p. 1-13. ISSN: 2073-4344.
Detail

DALLAEV, R.; PISARENKO, T.; PAPEŽ, N.; HOLCMAN, V. Overview of the Current State of Flexible Solar Panels and Photovoltaic Materials. Materials, 2023, vol. 16, no. 17, p. 1-32. ISSN: 1996-1944.
Detail

BURDA, D.; ALLAHAM, M.; HORÁČEK, M.; KNÁPEK, A. Study of Dielectric Nanolayers and Multilayer Coated Emitters. In 2023 IEEE 36th International Vacuum Nanoelectronics Conference (IVNC). IEEE, 2023. p. 53-54. ISBN: 979-8-3503-0143-4.
Detail

DALLAEV, R.; PISARENKO, T.; PAPEŽ, N.; SADOVSKÝ, P.; HOLCMAN, V. A Brief Overview on Epoxies in Electronics: Properties, Applications, and Modifications. Polymers, 2023, vol. 15, no. 19, p. 1-21. ISSN: 2073-4360.
Detail

KASPAR, P.; KOKTAVÝ, P.; GRMELA, L.; SEDLÁK, P.; TRČKA, T.; MAJZNER, J. Physics 1 - Laboratory Exercise Manual. Brno: 2023.
Detail

DALLAEV, R.; TALU, S.; PISARENKO, T.; SOBOLA, D.; ORUDZHEV, F.; RAMAZANOV, S.; SADOVSKÝ, P.; NAZAROV, A. Polymer Degradation under Solar Radiation. In IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM ON COMPUTER AND ENERGY SCIENCES (WFCES II 2022). AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. p. 1-7. ISSN: 1551-7616.
Detail

DALLAEV, R.; TALU, S.; PISARENKO, T.; SOBOLA, D.; ORUDZHEV, F.; RAMAZANOV, S.; SADOVSKÝ, P.; GONCHAROVA, M. Usage of polymers as renewable energy sources. In IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM ON COMPUTER AND ENERGY SCIENCES (WFCES II 2022). AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. p. 1-7. ISSN: 1551-7616.
Detail

ORUDZEV, F.; SELIMOV, D.; RABADANOVA, A.; SHUAIBOV, A.; ABDURAKHAMANOV, M;. GULAKHMEDOV, R.; PAPEZ, N.; SHIKHGASAN, R.; ZVEREVA, I.; CASTKOVA, K. 1D/2D Electrospun Polyvinylidene Fluoride Nanofibers/Carbon Flakes Hybrid Nonmetal Polymeric Photo- and Piezocatalyst. ChemistrySelect, 2023, vol. 8, no. 43, p. 1-11. ISSN: 2365-6549.
Detail

DALLAEV, R.; ŢĂLU, Ş.; PISARENKO, T.; HOLCMAN, V. Analysis of the Wing Structure of the Coenonympha Pamphilius Butterfly Species using Atomic Force Microscopy. In Proceedings of the 7th International Conference on Engineering Technologies. 2024. p. 9-13. ISBN: 978-975-448-240-9.
Detail

DALLAEV, R.; ŢĂLU, Ş.; PISARENKO, T.; SADOVSKÝ, P.; SOBOLA, D. The Eye Structure of the Coenonympha Pamphilius Butterfly Species studied by Atomic Force Microscopy. In Proceedings of the 7th International Conference on Engineering Technologies. 2024. p. 14-18. ISBN: 978-975-448-240-9.
Detail

RAMAZANOV, S.; ORUDZEV, F.; GAJIEV, G.; HOLCMAN, V.; MATOS, R.S.; FONSECA, H.D.D.; TALU, S.; SELIMOV, D. Local electrical characteristic of memristor structure in a high-resistance state obtained using electrostatic force microscopy: Fractal and multifractal dynamics of surface. Applied Surface Science, 2023, vol. 647, no. Únor 2024, p. 1-12. ISSN: 0169-4332.
Detail

ALLAHAM, M.; DALLAEV, R.; BURDA, D.; SOBOLA, D.; NEBOJSA, A.; KNÁPEK, A.; MOUSA, M.; KOLAŘÍK, V. Energy gap measurements based on enhanced absorption coefficient calculation from transmittance and reflectance raw data. PHYSICA SCRIPTA, 2024, vol. 99, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1402-4896.
Detail

AL-ANBER, M.; AL JA´AFREH, M.; AL-MOMANI, I.; HIJAZI, A.; SOBOLA, D.; SAGADEVAN, S.; AL BAYAYDAH, S. Loading of Silver (I) Ion in L-Cysteine-Functionalized Silica Gel Material for Aquatic Purification. Gels, 2023, vol. 9, no. 11, p. 1-19. ISSN: 2310-2861.
Detail

PISARENKO, T.; GAVRANOVIĆ, S. Design of all-inorganic lead-free cesium bismuth iodide perovskite. Proceedings I of the 29th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: 2023.
Detail