Detail projektu

Výpočetní podpora procesních parametrů 3D tisku a parametrů agentních modelů pohybu osob

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Projekt řeší dvě aktuálně významná vědecká témata zabývající se technologií 3DCP a optimalizací použití a aplikace materiálů (WP1) a současně také optimalizací provozních podmínek pohybu osob v budovách na základě analýzy videozáznamu z bezpečnostních kamer a agentního modelování (WP2). Výzkum navazuje a dále rozšiřuje již probíhající vědeckovýzkumnou činnost jednotlivých spoluřešitelů a navrhovatele.

Označení

FAST-S-23-8318

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pilný Ondřej, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Bayer Patrik, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jun David, Ing. - spoluřešitel
Pálková Martina, Ing. - spoluřešitel
Uhlík Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Válek Josef, Ing. - spoluřešitel
Vespalec Arnošt, Ing. - spoluřešitel
Vyšvařil Martin, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav chemie
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)