Project detail

Výpočetní podpora procesních parametrů 3D tisku a parametrů agentních modelů pohybu osob

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Projekt řeší dvě aktuálně významná vědecká témata zabývající se technologií 3DCP a optimalizací použití a aplikace materiálů (WP1) a současně také optimalizací provozních podmínek pohybu osob v budovách na základě analýzy videozáznamu z bezpečnostních kamer a agentního modelování (WP2). Výzkum navazuje a dále rozšiřuje již probíhající vědeckovýzkumnou činnost jednotlivých spoluřešitelů a navrhovatele.

Mark

FAST-S-23-8318

Default language

Czech

People responsible

Bayer Patrik, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jun David, Ing. - fellow researcher
Pálková Martina, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Uhlík Ondřej, Ing. - fellow researcher
Válek Josef, Ing. - fellow researcher
Vespalec Arnošt, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vyšvařil Martin, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Pilný Ondřej, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Computer Aided Engineering and Computer Science
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Institute of Chemistry
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2023-01-01 - 2023-12-31)

Results

PÁLKOVÁ, M.; UHLÍK, O.; APELTAUER, T. Calibration of pedestrian ingress model based on CCTV surveillance data using machine learning methods. PLOS ONE, 2024, vol. 19, no. 1, ISSN: 1932-6203.
Detail