Detail projektu

Aplikace teorie kritických vzdáleností na odhad životnosti vrubovaných PE vzorků

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

O projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na studium vlivu vrubů na únavovou životnost polyethylenových vzorků. Předmětem projektu je nalézt vztah mezi únavovým chováním ostrého vrubu typu trhlina a V-vruby s definovanými poloměry zaoblení vrcholu, a to s využitím přístupů konečné lomové mechaniky. Tento vztah používá délkový parametr, který lze využít při predikcích životnosti vzorků s různými rádiusy vrubů, což může výrazně snížit potřebu provádět časově náročné únavové zkoušky.

Označení

CEITEC VUT/FSI-J-23-8289

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kozáková Kamila, Ing. - hlavní řešitel
Hutař Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klusák Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Trávníček Lukáš, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- odpovědné pracoviště (26.01.2023 - 06.03.2023)
Útvar podpory vědy a studia
- příjemce (01.03.2023 - 28.02.2024)
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)