Project detail

Aplikace teorie kritických vzdáleností na odhad životnosti vrubovaných PE vzorků

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Předkládaný projekt je zaměřen na studium vlivu vrubů na únavovou životnost polyethylenových vzorků. Předmětem projektu je nalézt vztah mezi únavovým chováním ostrého vrubu typu trhlina a V-vruby s definovanými poloměry zaoblení vrcholu, a to s využitím přístupů konečné lomové mechaniky. Tento vztah používá délkový parametr, který lze využít při predikcích životnosti vzorků s různými rádiusy vrubů, což může výrazně snížit potřebu provádět časově náročné únavové zkoušky.

Mark

CEITEC VUT/FSI-J-23-8289

Default language

Czech

People responsible

Hutař Pavel, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klusák Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Trávníček Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kozáková Kamila, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (2023-01-26 - 2023-03-06)
Science Support Office
- (2023-03-01 - 2024-02-28)
Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics
- (2023-01-01 - 2023-12-31)

Results

KOZÁKOVÁ, K.; TRÁVNÍČEK, L.; KLUSÁK, J.; PODUŠKA, J.; HUTAŘ, P. The Influence of Different Notches on Fatigue Lifetime of Round Bar Specimens Made of HDPE. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2023, vol. 23, no. 3, p. 1-4. ISSN: 1804-4824.
Detail

TRÁVNÍČEK, L.; PODUŠKA, J.; MESSIHA, M.; ARBEITER, F.; PINTER, G.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P. Effect of recycled material on failure by slow crack growth in multi-layer polyethylene pipes. Engineering Fracture Mechanics, 2023, vol. 289, no. 1 September 2023, ISSN: 0013-7944.
Detail