Detail projektu

Aditivní výroba pokročilých materiálů a struktur

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2026

O projektu

Projekt je zaměřen na podporu vědeckovýzkumných činností studentů doktorských a magisterských studijních programů strojního inženýrství v oblasti zpracování pokročilých materiálů a struktur aditivními procesy, studium jejich materiálových vlastností, vývoj výpočtových modelů popisující jejich chování a postupů pro jejich optimální návrh. Projekt se soustředí na procesy aditivní výroby LPBF, WAAM, 3DCP a robotickou depozici polymerních materiálů.

Označení

FSI-S-23-8340

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Červinek Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Duchoň Matěj, Bc. - spoluřešitel
Fábry Adam, Bc. - spoluřešitel
Florián Vojtěch, Bc. - spoluřešitel
Franke Jakub, Ing. - spoluřešitel
Grygar Filip, Ing. - spoluřešitel
Hurník Jakub, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jaroš Jan, Ing. - spoluřešitel
Javorský Dominik, Bc. - spoluřešitel
Koupil Michael, Bc. - spoluřešitel
Koutecký Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krčma Martin, Ing. - spoluřešitel
Křivohlavý Petr, Ing. - spoluřešitel
Lukačovič Samuel, Bc. - spoluřešitel
Malý Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pchálek Václav, Bc. - spoluřešitel
Simon Jakub, Bc. - spoluřešitel
Slavíček Jakub, Ing. - spoluřešitel
Sobol Vítězslav, Bc. - spoluřešitel
Škaroupka David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šnajdr Petr, Bc. - spoluřešitel
Šváb Čeněk, Bc. - spoluřešitel
Vaverka Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Vespalec Arnošt, Ing. - spoluřešitel
Vícha Daniel, Bc. - spoluřešitel
Zeman Stanislav, Bc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav konstruování
- interní (01.01.2023 - 31.12.2025)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2025)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)