Project detail

Výstava Architektura jako práce a doprovodný program (Prostor pro angažovanou architekturu)

Duration: 01.12.2022 — 31.01.2023

Funding resources

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Nadace české architektury
- whole funder

On the project

Výstava Architektura jako práce je součástí dramaturgického plánu Prostoru pro angažovanou architekturu, výstavního programu pod hlavičkou Fakulty architektury VUT v Brně. Výstava je součástí dlouhodobého projektu Drazí architekti… a koná se v Galerii Architektury Brno, kde se konaly i minulé výstavy tohoto projektu. Výstava se zabývá pracovními podmínkami v oblasti architektury se zaměřením na nejisté pracovní a životní podmínky (především, ale nejen) mladé generace absolventů*ek architektury. Cílem je zvýšit povědomí a snad i přispět k diskusi např. o kolektivní organizaci práce, neplacené práci a stážích, struktuře architektonických kanceláří (hierarchická vs. nehierarchická) či rovnováze mezi pracovním a soukromým životem (s péčí o rodinné příslušníky apod.). Jednou z příčin je i to, že je profese architekta vnímána jako poslání, spíše než práce – a je zvykem (kulturou) se projektům obětovat.

Keywords
výstava; diskuse; galerie architektury

Default language

Czech

People responsible

Plášková Karolína, Bc., M.A. - fellow researcher
Kristek Jan, Ing.arch. MArch, Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Urban Design
- (2023-01-01 - not assigned)