Detail projektu

Přínos uměleckoprůmyslových a technických muzeí pro hospodářský rozvoj a vzdělanostní kulturu Moravy a českého Slezska: východiska - stav - perspektivy

Období řešení: 01.03.2023 — 31.12.2027

Zdroje financování

Ministerstvo kultury ČR - NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

- plně financující (2023-01-30 - 2027-12-31)

O projektu

1. Národní a kulturní identita v archeologické, historické a sociálně kulturní kontinuitě či diskontinuitě a jejich reflexi na historickém území českého státu 5. Národní a kulturní identita v udržování a rozvoji historického a kulturního vědomí 16. Metody identifikace, dokumentace, evidence a interpretace národního nemovitého a movitého kulturního dědictví

Klíčová slova
Národní a kulturní identita, museums of applied arts, collections of applied arts, science and technology, cultural and industrial heritage, museums of technology, museology, Moravia and Silesia

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šopák Pavel, prof. PhDr., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (19.04.2022 - nezadáno)