Project detail

Přínos uměleckoprůmyslových a technických muzeí pro hospodářský rozvoj a vzdělanostní kulturu Moravy a českého Slezska: východiska - stav - perspektivy

Duration: 01.03.2023 — 31.12.2027

Funding resources

Ministerstvo kultury ČR - NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

- whole funder (2023-01-30 - 2027-12-31)

On the project

1. Národní a kulturní identita v archeologické, historické a sociálně kulturní kontinuitě či diskontinuitě a jejich reflexi na historickém území českého státu 5. Národní a kulturní identita v udržování a rozvoji historického a kulturního vědomí 16. Metody identifikace, dokumentace, evidence a interpretace národního nemovitého a movitého kulturního dědictví

Keywords
Národní a kulturní identita, museums of applied arts, collections of applied arts, science and technology, cultural and industrial heritage, museums of technology, museology, Moravia and Silesia

Default language

Czech

People responsible

Šopák Pavel, prof. PhDr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Theory
- (2022-04-19 - not assigned)