Detail projektu

Analýza citlivosti rázovo zaťažených konštrukcií s využitím MKP a identifikácia parametrov nelineárnych materiálových modelov

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

V explicitnom programe LS-Dyna je k dispozícii mnoho nelineárnych materiálových modelov vhodných pre konečno prvkovú analýzu betónových konštrukcií zaťažených rázovým zaťažením. Cieľom projektu je podrobné preskúmanie parametrov vybraného materiálového modelu, analýza citlivosti a následná identifikácia hodnôt materiálových parametrov s pomocou software OptiSLang. Odozva konštrukcie bude porovnaná s výsledkami za použitia iných materiálových modelov a tiež s experimentálnymi dátami.

Označení

FAST-J-22-7816

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jindra Daniel, Ing. - hlavní řešitel
Hradil Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)