Detail projektu

Marketingová strategie českých a slovenských technologických start-upů v jednotlivých fázích životního cyklu start-upu

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

O projektu

V globálním podnikatelském prostředí se objevují společnosti založené na inovativních obchodních konceptech s velkým potenciálem růstu. Vytváří se velké množství technologických start-upů, které mají velký potenciál a jsou schopny nabídnout produkt s vysokou přidanou hodnotou pro potenciálního zákazníka. Mnoho start-upů však končí v určité fázi životního cyklu v důsledku méně efektivní marketingové strategie a kvůli silné konkurenci technologických start-upů na globálním trhu.

Označení

FP-J-21-7189

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ulč Jakub, Ing. - hlavní řešitel
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mandel Miroslav, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav managementu
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Výsledky

ULČ, J.; MANDEL, M. First Updates to the New Theoretical Framework of Technology Start-up Lifecycle Stages. In Merkúr 2021 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Bratislava, Slovak Republic: Vydavateľstvo EKONÓM, University of Economics in Bratislava, 2021. p. 272-282. ISBN: 978-80-225-4909-7.
Detail

ULČ, J. Lifecycle of technology start-ups and characteristics of individual stages: New Theoretical Framework. In PERSPECTIVES OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT: DIGITAL TRANSFORMATION FOR BUSINESS MODEL INNOVATION. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2021. p. 170-182. ISBN: 978-80-214-6005-8.
Detail

ULČ, J.; MANDEL, M. Technology Start-up Marketing Strategy and Lifecycle: First Empirical Findings by Qualitative Research. Trends in Economics and Management, 2021, vol. 15, no. 28, p. 71-91. ISSN: 2336-6508.
Detail

MANDEL, M.; PFEIFER, M. R. Supply Chains Strategies during COVID-19: Green Supply Chain vs. Supply Chain Sustainability. Journal of Supply Chain and Customer Relationship Management, 2022, vol. 2022, no. 1, ISSN: 2326-7046.
Detail

ULČ, J. Pitfalls of a Technology Start-up. Workshop specifického výzkumu 2021. Brno: Vysoké učení technické, 2021. p. 147-156. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

MANDEL, M. New trends of marketing strategies of technological start-up. Workshop specifického výzkumu 2021. Brno: Vysoké učení technické, 2021. p. 85-91. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

MANDEL, M.; PFEIFER, M. R. COVID-19 Impact on Company Strategies: A meta-analysis on Supply Chain Sustainability and Green Supply Chain. In Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) November 2021, Sevilla, Spain. U.S.A. Library of Congress. Pennsylvania, United States of America: IBIMA Publishing, 2022. p. 2355-2367. ISBN: 978-0-9998551-6-4. ISSN: 2767-9640.
Detail

ULČ, J.; MANDEL, M. Response of Technology Start-up to the New Theoretical Framework of the Lifecycle and its Stages. In PERSPECTIVES OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT: DIGITAL TRANSFORMATION FOR BUSINESS MODEL INNOVATION: COLLECTED ABSTRACTS AND PROGRAMME OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2021. p. 72-72. ISBN: 978-80-214-6004-1.
Detail