Detail projektu

Senzorické vlastnosti metakaolinových geopolymerních kompozitů s vodivými plnivy

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Projekt se bude zabývat přípravou metakaolinových geopolymerních malt s obsahem funkčního vodivého plniva. U kompozitů bude sledován vliv funkčního plniva zejména na jejich senzorické vlastnosti během cyklického namáhání a dále také chování během lomových zkoušek. Práce je součástí širšího výzkumu aplikace vodivých plniv v alkalicky aktivovaných pojivech pro pokročilé aplikace.

Označení

FAST-J-21-7478

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mizerová Cecílie, Ing. - hlavní řešitel
Rovnaník Pavel, doc. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav chemie
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L. Self-Sensing Properties of Carbon Black or Graphite Modified Fly Ash Geopolymer under Flexure. In Solid State Technologies and Modern Production. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. p. 103-108. ISBN: 978-3-0364-1171-2. ISSN: 1012-0394.
Detail

MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. Senzorické vlastnosti metakaolinového geopolymeru s uhlíkovými nanotrubičkami při zatěžování v tlaku. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 546-550. ISBN: 978-80-86433-76-9.
Detail