Detail publikace

Senzorické vlastnosti metakaolinového geopolymeru s uhlíkovými nanotrubičkami při zatěžování v tlaku

MIZEROVÁ, C. ROVNANÍK, P. KUSÁK, I. SCHMID, P.

Originální název

Senzorické vlastnosti metakaolinového geopolymeru s uhlíkovými nanotrubičkami při zatěžování v tlaku

Anglický název

Self-sensing properties of metakaolin geopolymer with carbon nanotubes under compressive loading

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Zvýšená schopnost alkalicky aktivovaných pojiv přenášet elektrický náboj se stala atraktivním tématem ve výzkumu věnovaném multifunkčním materiálům se senzorickými, samozahřívacími a dalšími progresivními vlastnostmi. Tato studie je zaměřena na senzorické vlastnosti metakaolinových geopolymerních malt s 0.05 a 0.10 % uhlíkových nanotrubiček při cyklickém zatěžování v tlaku. Zkušební tělesa s vloženými měděnými elektrodami byla podrobena dvěma různým režimům tlakového zatěžování s kontinuálním sledováním napětí a elektrického odporu. Referenční i modifikované geopolymerní malty vykazovaly dobrou odezvu na působící zatížení, přesto byly zaznamenány změny v citlivosti a strukturních deformacích.

Anglický abstrakt

Increased capability of alkaline activated binders to transfer the electric charge became an attractive issue in research related to multifunctional materials with self-sensing, self-heating and other progressive properties. This study is focussed on self-sensing properties of metakaolin geopolymer mortars with 0.05 or 0.10% carbon nanotubes under repeated compressive loading. Specimens incorporated with copper electrodes were subjected to two different regimes of compressive loading with continuous monitoring of strain and electrical resistance. Both reference and modified geopolymer mortars have shown good response to applied loading, yet the differences in sensitivity and structural deformations were observed.

Klíčová slova

geopolymer; metakaolin; uhlíkové nanotrubičky; senzorické vlastnosti; tlakové namáhání

Klíčová slova v angličtině

geopolymer; metakaolin; carbon nanotubes; self-sensing properties, compressive loading

Autoři

MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P.

Vydáno

27. 1. 2022

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-76-9

Kniha

Juniorstav 2022 – sborník příspěvků

Číslo edice

1

Strany od

546

Strany do

550

Strany počet

5

URL

BibTex

@inproceedings{BUT176562,
 author="Cecílie {Mizerová} and Pavel {Rovnaník} and Ivo {Kusák} and Pavel {Schmid}",
 title="Senzorické vlastnosti metakaolinového geopolymeru s uhlíkovými nanotrubičkami při zatěžování v tlaku",
 booktitle="Juniorstav 2022 – sborník příspěvků",
 year="2022",
 number="1",
 pages="546--550",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 address="Brno",
 doi="10.13164/juniorstav.2022.546",
 isbn="978-80-86433-76-9",
 url="https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/203494"
}