Detail projektu

The use of irreversible electroporation and high frequency irreversible electroporation for treatment of metal stent occlusion

Období řešení: 01.05.2021 — 31.12.2024

O projektu

Current interventional methods for treatment of metal stent occlusion are limited by the technical possibilities of endoluminal ablation tools and methods of mechanical recanalization. The project deals with the treatment of metal stent occlusion using non-thermal ablation techniques – irreversible electroporation and high frequency irreversible electroporation and applying that on numerous of hydrogel based and ex vivo tissue models. The histopathological analysis of tissue models after ablation and measurements of tissue model properties will be compared with computer simulations of electric field, thermal changes and extent of ablation. The aim of the project is to establish methodology for recanalization of occluded metal stents in clinical practice.

Popis česky
Současné aktivní metody řešení okluze metalických stentů jsou neefektivní, limitovány technickými možnostmi endoluminálních ablačních nástrojů nebo mechanických způsobů rekanalizace. Projekt se zabývá možnostmi řešení okluze metalického stentu pomocí netermálních ablačních technik – ireverzibilní elektroporace a vysokofrekvenční ireverzibilní elektroporace, aplikované na množství hydrogelových ex vivo tkáňových modelů. Histopatologická analýza tkáňových modelů po ablaci a měření vlastností tkáňových modelů bude porovnána s počítačovými simulacemi elektrického pole, tepelnými změnami a rozsahem ablace. Cílem projektu je stanovení metodiky rekanalizace uzavřených kovových stentů v klinické praxi.

Klíčová slova
irreversible electroporation, high-frequency irreversible electroporation, stent occlusion, tissue model

Klíčová slova česky
vysokofrekvenční ireverzibilní elektroporace, ireverzibilní elektroporace, okluze stentu, tkáňový model

Označení

NU21-08-00561

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc. - hlavní řešitel
Andrašína Tomáš, MUDr., Ph.D. - spoluřešitel
Cipín Radoslav, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Červinka Dalibor, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dostál Marek, Mgr. Ing. - spoluřešitel
Folprecht Martin, Ing. - spoluřešitel
Hampl Aleš, doc. MVDr., CSc. - spoluřešitel
Jaroš Josef - spoluřešitel
Matkulčík Peter - spoluřešitel
Novotná Veronika, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rohan Tomáš, MUDr. - spoluřešitel

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- spolupříjemce (15.06.2020 - nezadáno)
Masarykova Univerzita v Brně
- příjemce (01.05.2021 - 31.12.2024)

Zdroje financování

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026

- plně financující (2021-05-01 - 2024-05-31)