Detail projektu

Membránové destilace založené na ultratenkých polypropylenových kapilárách

Období řešení: 01.03.2021 — 31.12.2024

O projektu

Klíčová slova
Membrane distillation; membrane; polymeric hollow fibre; polymeric hollow fibre heat exchanger

Označení

FW03010181

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Bartuli Erik, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Boháček Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dyntera Petr, Mgr. - spoluřešitel
Mráz Kryštof, Ing. - spoluřešitel
Strunga Alan, Bc. - spoluřešitel
Veselý Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Vlachová Marie - spoluřešitel

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (09.06.2020 - nezadáno)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- spolupříjemce (01.03.2021 - 31.12.2024)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 – TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI

- plně financující (2021-03-22 - 2024-12-31)

Výsledky

STRUNGA, A.; DOHNAL, M.; KUČERÍK, J.: FW03010181-V1; Membránová destilace první generace. FSI D5/107C. (funkční vzorek)
Detail