Detail projektu

Membránové destilace založené na ultratenkých polypropylenových kapilárách

Období řešení: 01.03.2021 — 31.12.2024

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 – TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI

- plně financující (2021-03-22 - 2024-12-31)

O projektu

Klíčová slova
Membrane distillation; membrane; polymeric hollow fibre; polymeric hollow fibre heat exchanger

Označení

FW03010181

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Bartuli Erik, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Boháček Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dyntera Petr, Mgr. - spoluřešitel
Mráz Kryštof, Ing. - spoluřešitel
Strunga Alan, Bc. - spoluřešitel
Veselý Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Vlachová Marie - spoluřešitel

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (09.06.2020 - nezadáno)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- spolupříjemce (01.03.2021 - 31.12.2024)

Výsledky

HVOŽĎA, J.; STRUNGA, A.; KŮDELOVÁ, T. Fully polymeric distillation unit based on polypropylene hollow fiber membranes: thermal performance analysis. In ENGINEERING MECHANICS 2022. Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences: 2022. p. 161-164. ISBN: 978-80-86246-48-2.
Detail

KALIVODA, J.; KUČERÍK, J.; MENSHIKH, M.; BARTULI, E.; HVOŽĎA, J.: FW03010181-V3; Membránové destilace třetí generace Funkční vzorek č. FW03010181-V3. Vysoké učení technickí v Brně, Fakulta chemická, Laboratoř environmentálních technologií, Purkyňova 464/118, 612 00, Brno. (funkční vzorek)
Detail

KALIVODA, J.; ŠTEFKA, K.; BARTULI, E.; HVOŽĎA, J.; KUČERÍK, J.: Funkční vzorek č.FW03010181-V2; Membránová destilace druhé generace Funkční vzorek č.FW03010181-V2. Vysoké učení technickí v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Laboratoř přenosu tepla a proudění, Technická 2896/2, 616 69 Brno, FSI D5/107c. (funkční vzorek)
Detail

STRUNGA, A.; DOHNAL, M.; KUČERÍK, J.: FW03010181-V1; Membránová destilace první generace. FSI D5/107C. (funkční vzorek)
Detail

DOHNAL, M.; RAUDENSKÝ, M.; BOHÁČEK, J.: Funkční vzorek č.FW03010181-V1; Membránové destilace založené na ultratenkých polypropylénových kapilárách. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Labotot přenosu tepla a proudění, Technická 2896/2, 61669 Brno. (funkční vzorek)
Detail