Detail produktu

Přenosná měřicí sestava pro monitoring tepelného chování fasády s větraným obkladem

RUBINA, A. RUBINOVÁ, O. UHER, P. ŠULC, D. BLASINSKI, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Přenosná měřicí sestava pro monitoring tepelného chování fasády s větraným obkladem umožňuje sledovat sadu teplot v libovolném místě fasády na budově. Vzhledem k velikosti různých staveb bylo zařízení decentralizováno. Každá sada teploměrů pro měření jednoho místa je připojena k samostatné ústředně, která má bateriové napájení a snímaná data přenáší bezdrátově přes wifi, čímž odpadá nutnost obsluhy. Snímače teploty jsou upraveny tak, aby je bylo možno snadno nainstalovat a zafixovat do vzduchové mezery. Aby bylo měření v jednotlivých bodech fasády porovnatelné, byl vyvinut systém k5, tedy 5 měřicích bodů soustředěných na jedné kouli. Osazení čidel probíhá často ve vyšších výškách z montážní plošiny, takže je nutné, aby systém byl unifikován, aby ho montéři osadili pokaždé stejně i za obtížných podmínek. Osazení čidel se provádí dopředu a po sejmutí desky obkladu se vloží koule jako celek, a připevní se standardizovaným postupem a materiálem čidla k vnitřnímu a vnějšímu povrchu desky a zatlačí do hloubky tepelné izolace. Každý měřené místo je označené jako k1, k2 až k9. Počet měřených míst je určen zejména velikostí fasády a činí nejméně dvě místa (s převýšením) a nejvýše čtyři místa. Instalační koule jsou vyráběny 3D tiskem na míru podle tloušťky větrané mezery.

Klíčová slova

měřicí sestava, tepelné chování fasády, fasáda s větranou mezerou, 3D tisk

Datum vzniku

28. 12. 2022

Umístění

VUT v Brně, Fakulta stavební, ústav TZB

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek