Project detail

Vybrané aspekty ekonomického řízení malých a středních podniků v podmínkách ČR

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2021

On the project

Tento grantový projekt se zabývá ekonomickým řízením malých a středních podniků a spojuje dvě části. První oblastí výzkumného zájmu jsou vybrané makro- i mikro-faktory spojené s řízením rodinných podniků. Druhou oblastí výzkumného zájmu je zhodnocení současné úrovně poznání v oblasti externích a interních faktorů ovlivňujících rozhodování o exit strategii investora v podmínkách trhu rizikového a rozvojového kapitálu.

Mark

FP-J-20-6440

Default language

Czech

People responsible

Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vejmělková Lada, Ing. Mgr. - fellow researcher
Zinecker Marek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marcinčák Petr, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Business and Management
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Institute of Economics
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

ZINECKER, M.; MACIEJ, R. Gender Unemployment in the Czech and Polish Labour Market. ARGUM OECON, 2020, vol. 45, no. 2, p. 213-229. ISSN: 1233-5835.
Detail

VEJMĚLKOVÁ, L. Crowdfunding: Teoretická východiska. 2020. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

VEJMĚLKOVÁ, L. Business Angels: Determinants of the Gender Gap. Mezinárodní Masarykova konference. 2020. ISBN: 978-80-87952-33-7.
Detail