Detail projektu

Koncepce řízení a rozvoje podniku v prostředí multioborových hodnototvorných sítí

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2022

O projektu

Podpora výzkumu v oblasti rozvojových přístupů podniků v současném pojetí tvorby hodnoty pro zákazníka s důrazem na komplexní pojetí hodnototvorných činností. Jedná se o systémový pohled na podnik jakožto součást inovativního hodnototvorného podnikatelského prostředí ovlivňovaného aktuálními ekonomicko-společenskými trendy. Projekt vytváří platformu pro propojení výzkumné a tvůrčí činnost Ústavu managementu s jeho pedagogickou činností na všech stupních vysokoškolského studia, čímž reflektuje požadavky praxe.

Označení

FP-S-20-6355

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Milichovský František, Ing., Ph.D., MBA, DiS. - hlavní řešitel
Bartošek Vladimír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bumberová Veronika, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Cebáková Andrea, Ing. Mgr. - spoluřešitel
Ďurinová Lenka, Ing. - spoluřešitel
Ďurkechová Zuzana, Ing. - spoluřešitel
Harachová Kristína, Ing. - spoluřešitel
Hlaváček Jan, Ing., MSc - spoluřešitel
Hrubý Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jurová Marie, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Káčer Andrej, Ing. - spoluřešitel
Kaňovská Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA - spoluřešitel
Krmela Aleš, Ing. - spoluřešitel
Lessiak Christoph, MBA - spoluřešitel
Malá Tereza, Ing. - spoluřešitel
Mráček Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Murínová Anastasia, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Oulehla Michaela, Ing. - spoluřešitel
Pavlíčková Kamila, Ing. - spoluřešitel
Posádková Radka, Ing. - spoluřešitel
Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA - spoluřešitel
Schüller David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sikorová Petra, Ing. - spoluřešitel
Svobodová Karolína, Ing. - spoluřešitel
Šedivá Zuzana, Ing. - spoluřešitel
Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D. - spoluřešitel
Tesařová Mariana, Ing. et Ing., M.Sc. - spoluřešitel
Tomalová Petra, Ing. - spoluřešitel
Turčanová Pavlína, Ing. - spoluřešitel
Ulč Jakub, Ing. - spoluřešitel
Veselý Josef, Ing., CSc. - spoluřešitel
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2020 - 31.12.2021)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

KRMELA, A.; TESAŘOVÁ, M. Business model adaptation through inclusion of environmental sustainability measures. Trends in Economics and Management, 2020, vol. 14, no. 35, p. 59-72. ISSN: 2336-6508.
Detail

KORÁB, V. Key factors influencing family businesses: a qualitative study of selected wineries. In Aktuálně problémy podnikovej sféry 2021. SHS Web of Conferences. 115. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, Slovenská republika, 2021. p. 50-58. ISSN: 2261-2424.
Detail

KRMELA, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Impact of Circular Economy on Sustainability of Incumbent Companies in the B2B Environment: Dynamics of Business Models. Proceedings 5th International Online Confeference on New Business Models. 1. NIjmegen, The Netherlands: Jonker, J., Faber, N. (2020). Proceedings 5th International Online Conference on New Business Models. Nijmegen, OCF 2.0, Doetinchem (NL), 2020. p. 1-15.
Detail

KRMELA, A. Value communication in dynamic business models for circular economy network collaboration. In DOKBAT 2020 - 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Management and Economics, 2020. p. 281-294. ISBN: 978-80-7454-935-9.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; PETROVÁ, K.; MILICHOVSKÝ, F. Modeling cause and effect relationships of strategy map using economic and social performance factors in the organizational culture. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, vol. 68, no. 3, p. 613-624. ISSN: 1211-8516.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; KITA, P. New Business Models Based on Multiple Value Creation for the Customer: A Case Study in the Chemical Industry. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 9, p. 1-18. ISSN: 2071-1050.
Detail

TESAŘOVÁ, M.; KRMELA, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Digitalization as an enabler of business model dynamics. In 11th International Scientific Conference "Business and Management 2020" May 7-8, 2020, Vilniums, LITHUANIA. International Scientific Conference "Business and Management". Vilnius, Lithuania: VGTU Press, 2020. p. 73-83. ISBN: 978-609-476-231-4. ISSN: 2029-929X.
Detail

PFEIFER, M. R. Human Resources during COVID-19: A Monthly Survey on Mental Health and Working Attitudes of Czech Employees and Managers during the Year 2020. Sustainability, 2021, vol. 13, no. 18, p. 1-21. ISSN: 2071-1050.
Detail

PFEIFER, M. R. Development of a Smart Manufacturing Execution System Architecture for SMEs: A Czech Case Study. Sustainability, 2021, vol. 13, no. 18, p. 1-24. ISSN: 2071-1050.
Detail

ULLRICH, D.; AMBROZOVÁ, E.; POKORNÝ, V.; MILICHOVSKÝ, F.; KUBA, K. Indicators of the psychophysical condition of an individual for coping with challenging conditions of security environmen. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2020, vol. 10, no. 1, p. 195-200. ISSN: 2464-6733.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Influence of Determinants on Innovations in Small KIBS Firms in the Czech Republic before COVID-19. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 19, p. 1-21. ISSN: 2071-1050.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; BUGÁROVÁ, D.; ERMOLIN, D.; ERMOLINA, E.; GENAEVA, E.; KOPECKÁ, A.; KOYŠOVÁ, K.; KVARDA, T.; MALÁ, T.; MORYSOVÁ, L.; PODZIMKOVÁ, L.; PROCHÁZKOVÁ, L.; STRAKOVÁ, K.; ŠPAČKOVÁ, K. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. ISBN: 978-80-7623-045-3.
Detail

ULLRICH, D.; AMBROZOVÁ, E.; SLÁDEK, P.; KOZÁKOVÁ, E.; MILICHOVSKÝ, F. Sleep deprivation as key factor of influencing cognitive abilities in context of security environment. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021, vol. 10, no. 2, p. 244-248. ISSN: 2464-6733.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; BUMBEROVÁ, V. Study of SMEs from electrical engineering industry providing smart services in the Czech Republic. In The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. SHS Web of Conferences. Rajecké Teplice, SK: EDP Sciences, 2021. p. 1-10. ISSN: 2261-2424.
Detail

MRÁČEK, P.; MILICHOVSKÝ, F. Influence of communication tools on customer behaviour within a food product after declared consumption date in global. In The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. SHS Web of Conferences. Žilina (SK): EDP Sciences, 2021. p. 1-7. ISSN: 2261-2424.
Detail

KRMELA, A. Dynamika Obchodního Modelu versus Dynamický Obchodní Model. GRANT Journal, 2021, roč. 9, č. 2, s. 36-40. ISSN: 1805-0638.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, K.; MILICHOVSKÝ, F. Benefit's Portfolio in a Company in Connection to the Generation of Managerial Applicants. In Innovative Economic Symposium 2020 – Stable Development in Unstable World (IES2020). SHS Web of Conferences. Samara (RU): EDP Sciences, 2021. p. 1-10. ISBN: 978-2-7598-9113-9. ISSN: 2261-2424.
Detail

ULČ, J. Věk koronaviru: První reakce v procesu globalizace a marketingové strategie. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 274-282. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

BEDNÁŘOVÁ, M. Dopady digitální strategie jednotného evropského trhu na obchodní podnikaní, ekosystémy měst a regionů. In Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020. s. 5-12. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

KRMELA, A. Business model as a system. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2021. p. 111-119. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Využití smart technologií ve vinohradnictví. Vinařský obzor, 2021, roč. 114, č. 2, s. 80-81. ISSN: 1212-7884.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; ZITKIENE, R.; MACERINSKIENE, I.; GENELIENE, G. The Evaluation of Gambling Sector's Social Costs in Lithuania. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2020, vol. 31, no. 5, p. 558-564. ISSN: 2029-5839.
Detail

HLAVÁČEK, J. Výzvy a potenciál Průmyslu 4.0 z technologického a personálního hlediska. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 71-76. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

MANDEL, M. Specifika marketingových strategií technologických startupů. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 133-140. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

Robert von Böhlen. Increasing the car use of young customers by integrating new technologies - recommendations for the automotive industry. Workshop specifického výzkumu 2020. 1. Brno: Robert von Böhlen, 2020. p. 306-317. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

PFEIFER, M. Six Sigma – Perceptions Throughout Automotive Supply Chains. Economic Competitiveness and Sustainability. Brno: Mendel University, 2021. p. 44-44. ISBN: 978-80-7509-784-2.
Detail

PFEIFER, M. Operative Production Controlling in Production Companies in Industry 4.0. Economic Competitiveness and Sustainability. Brno: Mendel University, 2021. p. 45-45. ISBN: 978-80-7509-784-2.
Detail

HADRIAN, P.; MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P. The concept of strategic control in marketing management in connection to measuring marketing performance. Sustainability, 2021, vol. 13, no. 7, p. 1-21. ISSN: 2071-1050.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; BUMBEROVÁ, V. The Differences in the Propensity of Providing Smart Services by SMEs from the Electrical Engineering Industry with Regard to Their Cooperation and Innovation Flexibility. Sustainability, 2021, vol. 13, no. 9, p. 1-24. ISSN: 2071-1050.
Detail

MRÁČEK, P.; MILICHOVSKÝ, F.; BUREŠOVÁ, P.; PROKOPOVÁ, L. Customers’ behaviour within erotic products in COVID-19 era. In European Forum of Entrepreneurship 2021: Proceedings of the 14th International Scientific Conference: “Viroeconomies - collapse or new business opportunities?”. Praha: NEWTON Academy, a. s., 2021. p. 117-126. ISBN: 978-80-88328-10-0.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; KOUDELKOVÁ, P. Impact of the pandemic COVID-19 on the hospitality industry — Evaluation based on financial performance. In European Forum of Entrepreneurship 2021: Proceedings of the 14th International Scientific Conference: “Viroeconomies - collapse or new business opportunities?”. Praha: NEWTON Academy, a. s., 2021. p. 89-98. ISBN: 978-80-88328-10-0.
Detail

PFEIFER, M.R. Managers of tomorrow - Czech students in lockdown hopping during COVID-19. In European Forum of Entrepreneurship 2021: Proceedings of the 14th International Scientific Conference: “Viroeconomies - collapse or new business opportunities?”. Praha: NEWTON Academy, a. s., 2021. p. 127-136. ISBN: 978-80-88328-10-0.
Detail

PFEIFER, M.R. Operative Production Controlling as Entrance into Controlling 4.0. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2021, vol. 15, no. 37, p. 73-84. ISSN: 1802-8527.
Detail

SVOBODOVÁ, K.; MAZÁNEK, L.; KONEČNÁ, Z. Leadership development as a key value for the company in the south Moravian region. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference: European Forum of Entrepreneurship 2021 “Viroeconomies — collapse or new business opportunities?”. Praha: NEWTON Academy, a. s., 2021. p. 52-57. ISBN: 978-80-88328-10-0.
Detail

SLÁDEK, P.; ULLRICH, D.; LACINOVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. The specific suitable methods for developing of psychophysical fitness and decision-making skills of managers. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021, vol. 11, no. 01, p. 298-302. ISSN: 2464-6733.
Detail

AMBROZOVÁ, E.; ULLRICH, D.; KOLEŇÁK, J.; SLÁDEK, P.; ZEZULA, J.; MILICHOVSKÝ, F. Sustainable mental mobility for professional leadership in security environment. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021, vol. 11, no. 01, p. 203-208. ISSN: 2464-6733.
Detail

MASTALIR, R. Digitální marketingové strategie startupů v odvětví SaaS. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 140-144. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

KORÁB, V. Rodinné podniky ve světovém vinařství. Brno: 2021. 190 s. ISBN: 978-80-7623-062-0.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská: O trůn Marmana. 008456800-0001, průmyslový vzor. (2021)
Detail

BUMBEROVÁ, V.: Workshop kvalitativního výzkumu v rámci programu Inprofo Consulting. Fakulta podnikatelská (01.04.2021)
Detail

KRMELA, A.; TESAŘOVÁ, M.; ŠIMBEROVÁ, I.: 11th International Scientific Conference "Business and Management 2020". Vilnius (07.05.2020)
Detail