Detail produktu

Metodický postup integrace technologií P2G do elektrizační a plynárenské infrastruktury

KOCŮREK, M. PEŠEK, M. KOSTRHOUNOVÁ, P. SVĚRÁK, T. KALIVODA, J. KRIŠTOF, O. MAYEROVÁ, K. NAVRÁTILOVÁ, T. VOHLÍDKOVÁ, V. VONDRÁKOVÁ, K.

Typ produktu

metodika schválená

Abstrakt

Metodika bude souhrnným materiálem dokumentujícím výpočty a modelování stavů z přebytků v elektrizační soustavě s určitým podílem obnovitelných zdrojů vůči technickým možnostem vtláčení zelených plynů (syntetický metan, vodík, aj.). Metodika bude využita MPO jako hodnotící nástroj, podle něhož je možné komplexně a multikriteriálně hodnotit optimální rozvoj P2G v České republice. Výstup bude bude v souladu s současně platnými právními a technickými předpisy, případně bude navrhovat jejich úpravu.

Klíčová slova

Power to Gas; Metan; Vodík; Elektrolýza; Plynárenství; Vtláčení; Obnovitelné plyny

Datum vzniku

31. 12. 2022

Umístění

EGÚ Brno, a. s. Hudcova 487/76a 612 00 Brno-Medlánky Česká republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek