Detail produktu

Mapa zobrazující potenciál ČR v nasazení technologií P2G

PEŠEK, M. KOCŮREK, M. MALÝ, J. SVĚRÁK, T. KALIVODA, J. MAYEROVÁ, K. KRIŠTOF, O. NAVRÁTILOVÁ, T. VOHLÍDKOVÁ, V. VONDRÁKOVÁ, K.

Typ produktu

specializovaná mapa s odborným obsahem

Abstrakt

Mapa zobrazující potenciál využití P2G v energetice ČR. V různých grafických vrstvách bude provedena míra uplatnitelnosti na základě výpočtů energetických soustav v ČR se zohledněním míry přebytků elektrické energie v čase a místě. Návrh vhodných lokací je proveden s ohledem na umístění plynárenské soustavy, zdroje CO2, zdroje elektřiny, brownfieldy pro FVE apod. Mapa přináší důležitý pohled na fyzickou integraci technologie P2G do elektrizační i plynárenské soustavy.

Klíčová slova

Power to Gas; Metan; Vodík; Elektrolýza; Plynárenství; Vtláčení; Obnovitelné plyny

Datum vzniku

1. 12. 2022

Umístění

EGÚ Brno, a. s. Hudcova 487/76a 612 00 Brno-Medlánky Česká republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek