Project detail

Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží

Duration: 01.04.2020 — 31.12.2023

Funding resources

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

- whole funder (2020-06-02 - not assigned)

On the project

Cílem projektu je vytvoření psychologické diagnostické metody pro hodnocení grafomotorických obtíží u dětí mladšího školního věku. V současné době je diagnostika dysgrafie založená na subjektivním posouzení odborníků z praxe. Námi vytvořený software umožní objektivní záznam a interpretaci parametrů, které souvisí s grafomotorickými obtížemi, na základě kresebného a psaného projevu dětí. Tato data, v interakci s vloženými sociodemografickými a klinickými údaji budou zpracována pomocí matematického modelování, jehož výstupem bude míra obtíží dítěte zobrazená pomocí škály. Výsledkem bude objektivní, přesnější a validní diagnostika problémů se psaním. Výstupy projektu budou: psychodiagnostická metoda a metodika jejího použití, software, publikované články v odborné literatuře a workshop.

Keywords
grafomotorické obtíže; diagnóza; software; strojové učení; online písmo

Mark

TL03000287

Default language

Czech

People responsible

Galáž Zoltán, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mucha Ján, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zvončák Vojtěch, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mekyska Jiří, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2019-10-21 - not assigned)

Results

Michal Gavenčiak. Comparing Hough transform to other automated methods of feature extraction and matching for document correction. Proceedings I of the 29th Student EEICT 2023 Genera papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. p. 270-274. ISBN: 978-80-214-6153-6.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J. Analysis of Gender Differences in Online Handwriting Signals for Enhancing e-Health and e-Security Applications. Cognitive Computation, 2023, vol. 15, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1866-9956.
Detail

GAVENČIAK, M.; ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; ŠAFÁROVÁ, K.; ČUNEK, L.; TOMÁŠ, U.; MARIE HAVIGEROVÁ, J.; BEDNÁŘOVÁ, J.; GALÁŽ, Z.; MUCHA, J. Exploring the Contribution of Isochrony-based Features to Computerized Assessment of Handwriting Disabilities. In 2022 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). IEEE, 2022. p. 355-359. ISBN: 978-1-6654-6948-7.
Detail

GAVENČIAK, M.; ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J. Discovering relationship between graphomotor difficulties and isochrony in childrens online handwriting. In PROCEEDINGS II OF THE 28TH STUDENT EEICT 2022 SELECTED PAPERS. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of electronic engineering and communication, 2022. p. 276-280. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; ZVONČÁKOVÁ, K.; ZVONČÁK, V.; ČUNEK, L.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; BEDNÁŘOVÁ, J.; MUCHA, J.; GAVENČIAK, M.; SMÉKAL, Z.; FAUNDEZ-ZANUY, M. Assessment of Developmental Dysgraphia Utilising a Display Tablet. In Graphonomics in Human Body Movement: Bridging Research and Practice from Motor Control to Handwriting Analysis and Recognition. 2023. p. 21-35. ISBN: 978-3-031-45460-8.
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.: FeaturizerAPIServer; Featurizer API (server-side application). online. URL: https://github.com/BDALab/featurizer-api. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.: PredictorAPIClient; Predictor API (client-side application). online. URL: https://github.com/BDALab/predictor-api-client. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.: PredictorAPIServer; Predictor API (server-side application). online. URL: https://github.com/BDALab/predictor-api. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MUCHA, J.; ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.: HandwritingFeatures; Handwriting Features. online. URL: https://github.com/BDALab/handwriting-features. (software)
Detail

MUCHA, J.; GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.: HandwritingSample; Handwriting Sample. online. URL: https://github.com/BDALab/handwriting-sample. (software)
Detail

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.: FeaturizerAPIClient; Featurizer API (client-side application). online. URL: https://github.com/BDALab/featurizer-api-client. (software)
Detail