Detail produktu

Metodika vytváření plánu řízení rizik vybraných položek dopravní infrastruktury

PROCHÁZKOVÁ, D. MARTINCOVÁ, J. PROCHÁZKA, J. KERTIS, T.

Typ produktu

metodika schválená

Abstrakt

Vytvoření nástroje "plán řízení rizik" pro zvyšování nebo alespoň udržení úrovně bezpečnosti na přijatelné úrovni pro vybrané prvky kritické dopravní infrastruktury: mosty, tunely, železniční stanice/nádraží, letiště, a řídící systémy dopravní infrastruktury.

Klíčová slova

kritická infrastruktura, bezpečnost, doprava, prvky kritické dopravní infrastruktury, risk, bezpečnostní management

Datum vzniku

1. 10. 2022

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Odbor inženýrství rizik

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek