Project detail

Souvislost geometrických parametrů koleje a výskytu skluzových vln na tramvajových tratích

Duration: 01.03.2019 — 28.02.2020

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

On the project

V rámci projektu bude zjišťován časový vývoj geometrických parametrů koleje na vybraných tramvajových tratích a bude zkoumán jeho vliv na výskyt vlnkovitosti a skluzových vln.

Mark

FAST-J-19-6037

Default language

Czech

People responsible

Dušek Erik, Ing. - fellow researcher
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Říha Tomáš, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Railway Structures and Constructions
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)