Detail projektu

Management a Diseminace NCK CAMEB - CAMEB M+D

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2020

O projektu

Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov propojuje 4 výzkumné organizace a 26 podniků. Sdružení výzkumných organizací a podniků za účelem výzkumu a vývoje urychlí transfer technologií do praxe a prohloubí spolupráci mezi jednotlivými sektory. Aby bylo zajištěno fungování CAMEB, je potřebné zavést spolehlivé řízení centra. Zároveň je nutné zvyšovat povědomí o nově vzniklém centru a informovat zainteresované strany o zaměření centra, jeho činnosti a výsledcích. Předkládaný dílčí projekt si klade za cíl efektivní řízení CAMEB a zavedení CAMEB do povědomí vědecko-výzkumného prostředí nejen České republiky a jeho profilování jako sdružení špičkových organizací v oblasti stavebnictví a energetické efektivity.

Klíčová slova
management, diseminace, národní centra kompetence

Označení

TN01000056/01

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum AdMaS
- příjemce (14.01.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- plně financující

Odkaz