Project detail

Management a Diseminace NCK CAMEB - CAMEB M+D

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2020

On the project

Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov propojuje 4 výzkumné organizace a 26 podniků. Sdružení výzkumných organizací a podniků za účelem výzkumu a vývoje urychlí transfer technologií do praxe a prohloubí spolupráci mezi jednotlivými sektory. Aby bylo zajištěno fungování CAMEB, je potřebné zavést spolehlivé řízení centra. Zároveň je nutné zvyšovat povědomí o nově vzniklém centru a informovat zainteresované strany o zaměření centra, jeho činnosti a výsledcích. Předkládaný dílčí projekt si klade za cíl efektivní řízení CAMEB a zavedení CAMEB do povědomí vědecko-výzkumného prostředí nejen České republiky a jeho profilování jako sdružení špičkových organizací v oblasti stavebnictví a energetické efektivity.

Keywords
management, diseminace, národní centra kompetence

Mark

TN01000056/01

Default language

Czech

People responsible

Pařil Vilém, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dufek Zdeněk, doc. JUDr. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Funding resources

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- whole funder

Link