Project detail

Získání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody

Duration: 01.06.2019 — 31.05.2021

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- whole funder (2019-05-13 - not assigned)

On the project

V rámci předkládaného aplikovaného výzkumu dojde při řešení projektu k prohloubení dosavadních zkušeností s provozem tepelných výměníku instalovaných pod zařizovací předměty v kombinaci s čištěním odpadní vody k dalšímu využití. Variantně je uvažováno s osazením tepelného výměníku do čerpací stanice odpadní vody, dále pak do MBR jednotky čištění šedé vody. Předložený projekt řešený týmem mladých vědecko-výzkumných pracovníků, specialistů, mentorů a bude zaměřen na aplikovatelnost produktů pro rozsáhlé využití (rodinné domy, administrativní objekty, školy, hotely apod.), což díky získaným výsledkům a zkušenostem bude přínosem jak pro praxi, tak zároveň jako excelentní příprava pro další možnosti budoucích výzkumných činností. Díky projektu se zvýší počet mladých vědecko-výzkumných zaměstnanců magisterského, doktorského a postdoktorského studia. Výstupy projektu určí směr pro získávání tepelné energie pro předehřev TUV, studené vody nebo pro okruh tepelných čerpadel pro chlazení a topení v objektech. Lze očekávat, že analytické postupy pro stanovení chemického a mikrobiologického znečištění budou nezbytné pro návrh komerčně uplatnitelné technologie, čímž se výzkumné organizaci zvýší pracovní vytížení i po ukončení projektu

Keywords
Technologie opětovného využití; získávání tepelné energie; šedá voda; bílá voda; čištění odpadních vod; membránová filtrace, výměník tepelné energie.

Mark

TJ02000190

Default language

Czech

People responsible

Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raček Jakub, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Slávik Richard, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šikula Ondřej, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Žižlavská Adéla, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Velikovská Kristýna, Ing. - principal person responsible

Units

Results

VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; DUFEK, Z.; ŠIKULA, O. Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 229-234. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; PLOTĚNÝ, K.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; ŠIKULA, O. Zpětné získávání tepelné energie z odpadní vody. Energie-21, 2019, roč. XII, č. 5, s. 24-25. ISSN: 1803-0394.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; KOCIFAJOVÁ, M.; KORYTÁŘ, I. Testování účinnosti čištění a rekuperace tepla šedých odpadních vod. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC s.r.o., 2020. s. 144-149. ISBN: 978-80-86020-91-4.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; KORYTÁŘ, I. VARIANTNÍ TESTOVÁNÍ ČIŠTĚNÍ A REKUPERACE TEPLA ŠEDÝCH ODPADNÍCH VOD. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 446-450. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; MRAVCOVÁ, L.; ŠEVELA, P.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŠVÁBOVÁ, M. Laboratorní testování účinnosti čištění a rekuperace tepelné energie šedé vody pro opětovné využití. Vodní hospodářství, 2021, roč. 71, č. 6, s. 3-11. ISSN: 1211-0760.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠIKULA, O.; POLÁŠEK, P. Souhrnná výzkumná zpráva. 2021. s. 1-101.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; MRAVCOVÁ, L.; ŠEVELA, P.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Opětovné využití šedých vod jako zdroje vody a tepelné energie. Mladá voda břehy mele. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu ČR z.s., 2022. s. 27-34. ISBN: 978-80-908629-2-0.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; ŠEVELA.P.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; POLÁŠEK P.; HLAVÍNEK, P.; BOUBÍNOVÁ, M. Systém rekuperace tepla a čištění šedé vody k opětovnému využití v laboratorních a reálných podmínkách. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. s. 228-234. ISBN: 978-80-86020-92-1.
Detail

VELIKOVSKÁ, K. Čištění šedé vody v laboratorních a reálných podmínkách membránovým bioreaktorem. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 420-424. ISBN: ISBN 978-80-86433-76.
Detail

VELIKOVSKÁ, K. Mechanická filtrace pro čištění šedých odpadních vod. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 425-430. ISBN: ISBN 978-80-86433-76.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; RACLAVSKÝ, J.; ŠIKULA, O.; POLÁŠEK, P.: Prototyp; Prototyp tepelného výměníku v kombinaci s čištěním odpadní vody určené k dalšímu využití. Centrum AdMaS. (prototyp)
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; SLÁVIK, R.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠIKULA, O.; POLÁŠEK, P.: Technologický celek; Technologický celek. Centrum AdMaS. (ostatní)
Detail