Project detail

Získání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody

Duration: 01.06.2019 — 31.05.2021

On the project

V rámci předkládaného aplikovaného výzkumu dojde při řešení projektu k prohloubení dosavadních zkušeností s provozem tepelných výměníku instalovaných pod zařizovací předměty v kombinaci s čištěním odpadní vody k dalšímu využití. Variantně je uvažováno s osazením tepelného výměníku do čerpací stanice odpadní vody, dále pak do MBR jednotky čištění šedé vody. Předložený projekt řešený týmem mladých vědecko-výzkumných pracovníků, specialistů, mentorů a bude zaměřen na aplikovatelnost produktů pro rozsáhlé využití (rodinné domy, administrativní objekty, školy, hotely apod.), což díky získaným výsledkům a zkušenostem bude přínosem jak pro praxi, tak zároveň jako excelentní příprava pro další možnosti budoucích výzkumných činností. Díky projektu se zvýší počet mladých vědecko-výzkumných zaměstnanců magisterského, doktorského a postdoktorského studia. Výstupy projektu určí směr pro získávání tepelné energie pro předehřev TUV, studené vody nebo pro okruh tepelných čerpadel pro chlazení a topení v objektech. Lze očekávat, že analytické postupy pro stanovení chemického a mikrobiologického znečištění budou nezbytné pro návrh komerčně uplatnitelné technologie, čímž se výzkumné organizaci zvýší pracovní vytížení i po ukončení projektu

Keywords
Technologie opětovného využití; získávání tepelné energie; šedá voda; bílá voda; čištění odpadních vod; membránová filtrace, výměník tepelné energie.

Mark

TJ02000190

Default language

Czech

People responsible

Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raček Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Slávik Richard, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Žižlavská Adéla, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Velikovská Kristýna, Ing. - principal person responsible

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- whole funder (2019-05-13 - not assigned)

Results

VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, P.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; DUFEK, Z.; ŠIKULA, O. Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 229-234. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; KORYTÁŘ, I. VARIANTNÍ TESTOVÁNÍ ČIŠTĚNÍ A REKUPERACE TEPLA ŠEDÝCH ODPADNÍCH VOD. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 446-450. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; POLÁŠEK, K.; RAČEK, J.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; KOCIFAJOVÁ, M.; KORYTÁŘ, I. Testování účinnosti čištění a rekuperace tepla šedých odpadních vod. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC s.r.o., 2020. s. 144-149. ISBN: 978-80-86020-91-4.
Detail

VELIKOVSKÁ, K.; PLOTĚNÝ, K.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; ŠIKULA, O. Zpětné získávání tepelné energie z odpadní vody. Energie-21, 2019, roč. XII, č. 5, s. 24-25. ISSN: 1803-0394.
Detail