Detail projektu

Hyaluronan-catanionic vesicles complexes – interaction, structure, physical property, and stability

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2021

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Mezinárodní projekty

- plně financující (2019-01-01 - 2021-12-31)

Označení

19-14024J

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (04.04.2018 - nezadáno)

Výsledky

MRAVEC, F.; HAVLÍKOVÁ, M.; SZABOVÁ, J.; CHANG, C.-H. Novel catanionic system for interactions with polyelectrolytes. Nanocon 2019 - Abstracts. Ostrava, CZ: Tanger Ltd., 2019. p. 117-117. ISBN: 978-80-87294-94-9.
Detail

MARKOVÁ, K.; MRAVEC, F. Fluorescence Correlation Spectroscopy in the Study of the Interaction Between Hyaluronan and Positively Charged Surfactants. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2024, vol. 264, no. 2, ISSN: 1879-0003.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; SZABOVÁ, J.; MRAVEC, F.; CHANG, C.; HUANG, P. Preparation and Characterization of Positively Charged Catanionic Vesicles. Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. 2019. p. 47-47. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; SZABOVÁ, J.; JUGL, A.; MRAVCOVÁ, L.; CHANG, C.; HUANG, P.; PEKAŘ, M.; MRAVEC, F. Study of cholesterol’s effect on the properties of catanionic vesicular systems: comparison of light-scattering results with ultrasonic and fluorescence spectroscopy. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2020, vol. 607, no. 1, p. 1-7. ISSN: 0927-7757.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; MRAVEC, F. Study of Cholesterol’s Effect on the Properties of Catanionic Vesicular Systems. Studentská odborná konference Chemie je život 26-27.11.2020 - Sborník abstraktů. 2020. p. 64-65. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; SZABOVÁ, J.; MRAVCOVÁ, L.; VENEROVÁ, T.; CHANG, C.; PEKAŘ, M.; JUGL, A.; MRAVEC, F. Cholesterol Effect on Membrane Properties of Cationic Ion Pair Amphiphile Vesicles at Different Temperatures. Langmuir, 2021, vol. 37, no. 7, p. 2436-2444. ISSN: 0743-7463.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; JUGL, A.; KROUSKÁ, J.; SZABOVÁ, J.;MRAVCOVÁ, L.; VENEROVÁ, T.; CHANG, C-H.; PEKAŘ, M.; MRAVEC, F. Interactions between Cationic Ion Pair Amphiphile Vesicles and Hyaluronan—A Physicochemical Study. Langmuir, 2021, vol. 37, no. 28, p. 8525-8533. ISSN: 0743-7463.
Detail

SZABOVÁ, J.; HAVLÍKOVÁ, M.; CHANG, C.; MRAVEC, F. Membrane Behaviour of Cationic Ion Pair Amphiphile Vesicles with Different Amount of Cholesterol. 35 th Conference of the European Colloid & Interface Society – Book of Abstracts (Poster Presentations). 2021. p. 122-122.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; SZABOVÁ, J.; CHANG, C.; MRAVEC, F. Study of cholesterol’s effect on the properties of catanionic vesicular systems. 35th Conference of the European Colloid & Interface Society, Book of Abstracts. 2021. p. 123-123.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; SZABOVÁ, J.; CHANG, C.; MRAVEC, F. Interaction Between Catanionic Vesicles and Oppositely Charged Hyaluronan. Nanocon 2021 Abstracts 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava, CZ: Tanger Ltd., 2021. p. 101-101. ISBN: 978-80-88365-00-6.
Detail

FARDOVÁ, L.; SZABOVÁ, J.; MRAVEC, F. Interakce záporně nabitých vezikulárních systémů na bázi iontových amfifilních párů s polykationty. Chémia a technológie pre život. 2021. s. 237-238. ISBN: 978-80-8208-064-6.
Detail

HOLÍNKOVÁ, P.; MRAVEC, F.; VENEROVÁ, T.; CHANG, C.; PEKAŘ, M. Hyaluronan interactions with cationic surfactants-Insights from fluorescence resonance energy transfer and anisotropy techniques. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2022, vol. 211, no. 1, p. 107-115. ISSN: 0141-8130.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; JUGL, A.; SZABOVÁ, J.; CHANG, C.; MRAVEC, F. Study of Interaction between Cationic Ion Pair Amphiphile Vesicles and Hyaluronan. Poster Abstract Book. Greece: European Colloid and Interface Society, 2022. p. 324-324.
Detail

JUGL, A.; HAVLÍKOVÁ, M.; MRAVEC, F. Physicochemical Study of Interactions between Catanionic Vesicles and Hyaluronan. Poster Abstract Book. Greece: European Colloid and Interface Society, 2022. p. 325-325.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; KOLOMÁ, N.; MRAVEC, F. Solubilization of Water-Insoluble Vitamins into Catanionic Vesicles. Nanocon 2022 Abstracts 14th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava, CZ: Tanger Ltd., 2022. p. 90-90. ISBN: 978-80-88365-07-5.
Detail

HAVLÍKOVÁ, M.; JUGL, A.; KADLEC, M.; SMILEK, J.; CHANG, C.; PEKAŘ, M.; MRAVEC, F. Catanionic vesicles and their complexes with hyaluronan – A way how to tailor physicochemical properties via ionic strength. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 2023, vol. 371, no. 121089, p. 1-12. ISSN: 0167-7322.
Detail

VELCER, T.; MRAVEC, F.; VENEROVÁ, T.; CHANG, C.; PEKAŘ, M. Fluorescence study of some structural and compositional effects on the aggregation of hydrophobized hyaluronan. Colloids and Interface Science Communications, 2022, vol. 51, no. 100667, p. 1-6. ISSN: 2215-0382.
Detail

KROUSKÁ, J.; HAVLÍKOVÁ, M.; SZABOVÁ, J.; MRAVCOVÁ, L.; CHANG, C.-H.; MRAVEC, F. Properties of Ion Pair Amphiphile Complexes as Possible Drug Delivery Systems. Book of abstracts. Lisabon: SETCOR, 2019. p. 181-181.
Detail