Detail projektu

Studium dynamických jevů v konstrukci železničního svršku vybranými metodami lineární časově frekvenční analýzy

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Podstata projektu spočívá v ověření použití lineárních časově frekvenčních transformací k analýze nestacionárních dějů probíhajících v železničním svršku. Zahrnuje teoretický rozbor vybrané skupiny lineárních časově frekvenčních postupů, porovnání a výběr vhodné transformace pro analýzu dynamických vlastností kolejového svršku a návrh algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo a in-situ.

Označení

FAST-S-17-4576

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V.; VUKUŠIČOVÁ, D. THE EFFECTS OF RAIL RAIL CORRUGATIONS ON NOISE AND VIBRATION. Akustika, 2017, vol. 28, no. 2, p. 79-89. ISSN: 1801-9064.
Detail

SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČOVÁ, D.; NOHÁL, V.; SEELMANN, H. Vibration analysis by the Gabor transform method. Communications, 2017, vol. 19, no. 4, p. 24-29. ISSN: 1335-4205.
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČOVÁ, D. Akustická analýza kolejových absorbérů na pevné jízdní dráze. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2017, roč. 2017, č. 44, s. 1-15. ISSN: 1214-9047.
Detail