Project detail

Studium dynamických jevů v konstrukci železničního svršku vybranými metodami lineární časově frekvenční analýzy

Duration: 01.03.2017 — 28.02.2018

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

On the project

Podstata projektu spočívá v ověření použití lineárních časově frekvenčních transformací k analýze nestacionárních dějů probíhajících v železničním svršku. Zahrnuje teoretický rozbor vybrané skupiny lineárních časově frekvenčních postupů, porovnání a výběr vhodné transformace pro analýzu dynamických vlastností kolejového svršku a návrh algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo a in-situ.

Mark

FAST-S-17-4576

Default language

Czech

People responsible

Nohál Viktor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vukušičová Daniela, Ing. - fellow researcher
Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr. - principal person responsible

Units

Institute of Railway Structures and Constructions
- (2017-01-01 - 2017-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2017-01-01 - 2017-12-31)

Results

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V.; VUKUŠIČOVÁ, D. THE EFFECTS OF RAIL RAIL CORRUGATIONS ON NOISE AND VIBRATION. Akustika, 2017, vol. 28, no. 2, p. 79-89. ISSN: 1801-9064.
Detail

SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČOVÁ, D.; NOHÁL, V.; SEELMANN, H. Vibration analysis by the Gabor transform method. Communications, 2017, vol. 19, no. 4, p. 24-29. ISSN: 1335-4205.
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČOVÁ, D. Akustická analýza kolejových absorbérů na pevné jízdní dráze. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2017, roč. 2017, č. 44, s. 1-15. ISSN: 1214-9047.
Detail