Detail publikace

Akustická analýza kolejových absorbérů na pevné jízdní dráze

SMUTNÝ, J. TOMANDL, V. PAZDERA, L. VUKUŠIČOVÁ, D.

Originální název

Akustická analýza kolejových absorbérů na pevné jízdní dráze

Anglický název

Acoustic analysis of track absorbers on a fixed railway track

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek je věnován srovnání účinnosti dvou typů akustických absorbérů BRENS aplikovaných na pevné jízdní dráze. Sledované parametry byly získány na základě odezvy testovaných konstrukcí na pohybující se zatížení, tedy vlakové soupravy. K vyhodnocení měření byl vybrán vhodný matematický aparát založený na použití matematických metod v časové a ve frekvenční oblasti. Současně byly vybrané akustické parametry srovnány s parametry úseku tratě se štěrkovým ložem.

Anglický abstrakt

This paper is aimed to comparison of effectiveness related to two types of acoustic absorbers BRENS which are applied on a fixed railway track. Monitored parameters were obtained according to response of structures tested in relation to moving loads, e.g. a train unit. To evaluate the measurement, the appropriate mathematical apparatus was selected; that one based on use of methods in the time and frequency areas. At the same time, the selected acoustic parameters were compared with the parameters of a section of classical railway track with gravel ballast.

Klíčová slova

Pevná jízdní dráha, železniční svršek, absorbéry hluku, akustické parametry, časová analýza, frekvenční analýza

Klíčová slova v angličtině

Fixed track, gravel ballast, railway superstructure, noise absorbers, acoustic parameters, time analysis, frequency analysis

Autoři

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČOVÁ, D.

Vydáno

28. 11. 2017

Místo

Praha

ISSN

1214-9047

Periodikum

Vědeckotechnický sborník Českých drah

Ročník

2017

Číslo

44

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

15

Strany počet

15

URL

BibTex

@article{BUT142166,
  author="Jaroslav {Smutný} and Vladimír {Tomandl} and Luboš {Pazdera} and Daniela {Vukušičová}",
  title="Akustická analýza kolejových absorbérů na pevné jízdní dráze",
  journal="Vědeckotechnický sborník Českých drah

",
  year="2017",
  volume="2017",
  number="44",
  pages="1--15",
  issn="1214-9047",
  url="https://vts.cd.cz/documents/168518/168777/44_komplet.pdf/5b67916a-851f-4f12-babe-07dcf01afac6"
}