Detail projektu

Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení

Období řešení: 01.03.2017 — 29.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Předkládaný projekt zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení je mimo jiné směřován do oblasti predikce vlastností a chování výrobních strojů a zařízení ve všech etapách jeho životního cyklu, a to s využitím dostupných hi-tech technologií. Dále je projekt zaměřen na výzkum a vývoj konceptu aplikace nových technologií v klíčových oblastech Implementačního akčního plánu oboru strojírenská výrobní technika.

Označení

FSI-S-17-4477

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bradáč František, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Andrš Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D. - spoluřešitel
Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D., FEng. - spoluřešitel
Blecha Radim, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Čermák Jan, Ing. - spoluřešitel
Drlík Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fedorycheva Irina - spoluřešitel
Hammer Miloš, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Harčarík Matej, Ing. - spoluřešitel
Havel Radek, Ing. - spoluřešitel
Holub Michal, doc. Ing., Dipl.-Ing, Ph.D. - spoluřešitel
Holub Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Jankových Róbert, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Kazarian Anna, Ing. - spoluřešitel
Knobloch Josef, Ing., M.Sc. - spoluřešitel
Knoflíček Radek, doc. Ing., Dr. - spoluřešitel
Kočiš Petr, Ing. - spoluřešitel
Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Kotek Luboš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kovář Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krbalová Maria, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kroupa Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Lán Radek, Ing. - spoluřešitel
Lipus Jan, Ing. - spoluřešitel
Lipus Tadeáš, Ing. - spoluřešitel
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA, FEng. - spoluřešitel
Marek Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Merenus Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Mosyurchak Andriy, Ing. - spoluřešitel
Mukhametzianova Leisan, Ph.D. - spoluřešitel
Nahodil Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ryvol David, Ing. - spoluřešitel
Řezníčková Hana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Šrámek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šubrt Kamil, Ing. - spoluřešitel
Tůma Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tůma Zdeněk, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Turygin Andrei - spoluřešitel
Vala Michal, Ing. - spoluřešitel
Veselkov Vladimir - spoluřešitel
Vetiška Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Weigl Martin, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- interní (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Výsledky

ANDRŠ, O. Using industry 4.0 technologies for teaching and learning in education process. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham: Springer Verlag, 2017. p. 149-156. ISBN: 978-3-319-65960-2. ISSN: 2194-5365.
Detail

HOLUB, M.; MAREK, T.; MÁČALA, D.; BEDNÁŘ, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P. INFLUENCE OF THE VOLUMETRIC ACCURACY OF MACHINE TOOL ON THE WORKING SPACE SIZE. MM Science Journal, 2020, vol. 2020, no. DECEMBER, p. 4183-4187. ISSN: 1805-0476.
Detail

OPOČENSKÁ, H.; NAHODIL, P.; HAMMER, M. USE OF MULTIPARAMETRIC DIAGNOSTICS IN PREDICTIVE MAINTENANCE. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2090-2093. ISSN: 1805-0476.
Detail

NAHODIL, P.; HAMMER, M. SELECTED CHARACTERISTICS AND DIAGNOSTICS OF MOTOR POWERED BY FREQUENCY CONVERTER. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2077-2084. ISSN: 1805-0476.
Detail

HOLUB, O.; HAMMER, M. DIAGNOSTICS AND MAINTENANCE OF MACHINE TOOL SPINDLES- NEW VIEWS. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2094-2099. ISSN: 1805-0476.
Detail

MOSYURCHAK, A.; VESELKOV, V.; TURYGIN, A.; HAMMER, M. PROGNOSIS OF BEHAVIOUR OF MACHINE TOOL SPINDLES, THEIR DIAGNOSTICS AND MAINTENANCE. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2100-2104. ISSN: 1805-0476.
Detail

HARČARÍK, M.; JANKOVÝCH, R. NOISE AND STEP HEIGHT PERFORMANCE OF SELECTED OPTICAL SURFACE MEASURING INSTRUMENTS. MM Science Journal, 2017, vol. 2017, no. 5, p. 2030-2034. ISSN: 1805-0476.
Detail

JANKOVÝCH, R.; WEIGL, M.;KŮR, B. AUTOMATIC STRAIGHTENING OF HARDENED SHAFTS. MM Science Journal, 2017, vol. December, no. 5, p. 2035-2039. ISSN: 1805-0476.
Detail

MAREK, T.; MAREK, J. Mít sondu nestačí. Olomoucká 1164/85, Brno: Renishaw s.r.o., 2017. 121 s. ISBN: 978-80-87017-20-3.
Detail

ŠRÁMEK, J.; JANKOVÝCH, R. DETERMINATION OF MEASUREMENT UNCERTAINTY ON CMM SIOS NNM-1. MM Science Journal, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 2238-2243. ISSN: 1805-0476.
Detail

KOTEK, L.; NOSEK, A.; BARTOŠ, V. Safety Metrics of Performance for Small and Medium Enterprises - Case Study. MM Science Journal, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 2333-2337. ISSN: 1805-0476.
Detail

FEDORYCHEVA, I.; HAMMER, M. IDENTIFICATION OF SAFETY CULTURE LEVEL USING QUESTIONNAIRE SURVEYS. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2063-2068. ISSN: 1805-0476.
Detail

HADRABA, P.; HADAŠ, Z. Multi Body Vibration Analysis of 3 Axis Slide for Mass Damper Design. In Engineering Mechynics 2018. Praha: Institute of Termomechanics AS, 2018. p. 281-284. ISBN: 978-80-86246-88-8.
Detail

KOTEK, L.; TŮMA, Z. NĚKTERÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ NÁSTROJŮ VIRTUÁLNÍ REALITY PRO PODPORU VÝVOJE VÝROBKU. In SPÔSOBY A POTENCIÁLNE POSTUPY INTEGRÁCIE PROGRESÍVNYCH INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGII A SOFT - SKILLS DO VÝROBNÝCH PROCESOV. Vedecký recenzovaný zborník. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. s. 24-29. ISBN: 978-80-228-3074-4.
Detail

MAREK, T.; BERTHOLD, J.;REGEL, J.; HOLUB, M. A quasi-online geometric errors compensation method on CNC machine tool. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. Brno: Brno University of Technolgy, 2018, 2018. p. 537-541. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; POKORNÝ, Z.; JELÍNEK, A. APPLICATION OF A BALLBAR FOR DIAGNOSTICS OF CNC MACHINE TOOLS. MM Science Journal, 2018, no. December, p. 2601-2605. ISSN: 1803-1269.
Detail

TŮMA, J.; HOLUB, M.; HUZLÍK, R.; PAVLÍK, J. Calculation of component durability based on simulation model. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). Brno: Brno University of Technolgy, 2018. p. 477-481. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

HOLUB, M. Geometric Accuracy of Machine Tools. In Measurement in Machining and Tribology. Springer, Cham, 2019. p. 89-112. ISBN: 978-3-030-03821-2.
Detail

HOLUB, M. Kompenzace geometrické přesnosti CNC obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. MM publishing, s.r.o., 2018. s. 352-364. ISBN: 978-80-906310-8-3.
Detail

MAREK, T. Měření a kontrola obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. MM publishing, s.r.o., 2018. s. 336-350. ISBN: 978-80-906310-8-3.
Detail

PRUŠA, R.; HUZLÍK, R.; HABÁN, V. Design of Passive Magnetic Axial Bearing for Seal-less Pump. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 72-77. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

MAREK, J.; KOLÍBAL, Z.; NOVOTNÝ, L.; MAREK, T.; HOLUB, M.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; ROMAN, D.; SVOBODA, J.; ŠOOŠ, Ĺ.; HERMANSKÝ, D. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. In Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. Praha: MM publishing, s.r.o, 2018. s. 1-427. ISBN: 978-80-906310-8-3.
Detail

ANDRŠ, O.; MALISZEWSKI, M. Optimization of The DC Motor State Space Controller for FPGA. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. Brno: Brno University of Technolgy, 2018, 2018. p. 547-553. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

HOLUB, M.; MAREK, T.; KNOBLOCH, J. A study of the application of volumetric compensation by direct and indirect measurement methods. MM Science Journal, 2019, vol. 2019, no. November, p. 3035-3040. ISSN: 1803-1269.
Detail

HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J. Effect of position of temperature sensors on the resulting volumetric accuracy of the machine tool. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2019, vol. 2020, no. 150, p. 1-8. ISSN: 0263-2241.
Detail

HOLUB, M.; TŮMA, Z.; KROUPA, J.; KOVÁŘ, J.; BLECHA, P. Case Study of Digitization of the Production Cell. In Proceedings of the International Symposium for Production Research 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 1. Springer International Publishing, 2019. p. 253-262. ISBN: 978-3-030-31342-5. ISSN: 2195-4356.
Detail

ŠRÁMEK, J.; JANKOVÝCH, R. MEASUREMENT UNCERTAINTY SIMULATION BY MONTE CARLO METHOD IN NANOMETROLOGY. MM Science Journal, 2019, vol. Oct 2019, no. 3, p. 2998-3004. ISSN: 1805-0476.
Detail

DRLÍK, M. Methodology of development and validation of software for safety-related parts of control systems in stage technology. MM Science Journal, 2019, vol. 2019, no. December 2019, p. 3673-3678. ISSN: 1803-1269.
Detail

ZUTH, D. STROJOVÉ UČENÍ VE VIBRODIAGNOSTICE - DATA Z FREKVENČNÍ OBLASTI. Technická diagnostika, 2019, roč. XXVIII, č. Z1, s. 253-258. ISSN: 1210-311X.
Detail

ZUTH, D. POROVNÁNÍ LEVNÉHO HW PRO VIBRODIAGNOSTIKU. Technická diagnostika, 2020, roč. XXIX, č. Z1, s. 170-177. ISSN: 1210-311X.
Detail

HOLUB, M.; MAREK, T.; MAREK, J.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.: Certifikát volumetrické kompmezace BK; Metodický postup zavádění volumetrických kompenzací 5ti osých obráběcíchcenter s kinematikou "BK". VUT, FSI, Technická 2896/2. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail