Project detail

Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení

Duration: 01.03.2017 — 29.02.2020

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

On the project

Předkládaný projekt zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení je mimo jiné směřován do oblasti predikce vlastností a chování výrobních strojů a zařízení ve všech etapách jeho životního cyklu, a to s využitím dostupných hi-tech technologií. Dále je projekt zaměřen na výzkum a vývoj konceptu aplikace nových technologií v klíčových oblastech Implementačního akčního plánu oboru strojírenská výrobní technika.

Mark

FSI-S-17-4477

Default language

Czech

People responsible

Andrš Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Blecha Radim, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čermák Jan, Ing. - fellow researcher
Drlík Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fedorycheva Irina - fellow researcher
Hammer Miloš, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Harčarík Matej, Ing. - fellow researcher
Havel Radek, Ing. - fellow researcher
Holub Michal, doc. Ing., Dipl.-Ing, Ph.D. - fellow researcher
Holub Ondřej, Ing. - fellow researcher
Jankových Róbert, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Kazarian Anna, Ing. - fellow researcher
Knobloch Josef, Ing., M.Sc. - fellow researcher
Knoflíček Radek, doc. Ing., Dr. - fellow researcher
Kočiš Petr, Ing. - fellow researcher
Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Kotek Luboš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kovář Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krbalová Maria, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kroupa Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lán Radek, Ing. - fellow researcher
Lipus Jan, Ing. - fellow researcher
Lipus Tadeáš, Ing. - fellow researcher
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA - fellow researcher
Marek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Merenus Ondřej, Ing. - fellow researcher
Mosyurchak Andriy, Ing. - fellow researcher
Mukhametzianova Leisan, Ph.D. - fellow researcher
Nahodil Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ryvol David, Ing. - fellow researcher
Řezníčková Hana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Šrámek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šubrt Kamil, Ing. - fellow researcher
Tůma Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tůma Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Turygin Andrei - fellow researcher
Vala Michal, Ing. - fellow researcher
Veselkov Vladimir - fellow researcher
Vetiška Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Weigl Martin, Ing. - fellow researcher
Bradáč František, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

ANDRŠ, O. Using industry 4.0 technologies for teaching and learning in education process. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham: Springer Verlag, 2017. p. 149-156. ISBN: 978-3-319-65960-2. ISSN: 2194-5365.
Detail

HOLUB, M.; MAREK, T.; MÁČALA, D.; BEDNÁŘ, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P. INFLUENCE OF THE VOLUMETRIC ACCURACY OF MACHINE TOOL ON THE WORKING SPACE SIZE. MM Science Journal, 2020, vol. 2020, no. DECEMBER, p. 4183-4187. ISSN: 1805-0476.
Detail

OPOČENSKÁ, H.; NAHODIL, P.; HAMMER, M. USE OF MULTIPARAMETRIC DIAGNOSTICS IN PREDICTIVE MAINTENANCE. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2090-2093. ISSN: 1805-0476.
Detail

NAHODIL, P.; HAMMER, M. SELECTED CHARACTERISTICS AND DIAGNOSTICS OF MOTOR POWERED BY FREQUENCY CONVERTER. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2077-2084. ISSN: 1805-0476.
Detail

HOLUB, O.; HAMMER, M. DIAGNOSTICS AND MAINTENANCE OF MACHINE TOOL SPINDLES- NEW VIEWS. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2094-2099. ISSN: 1805-0476.
Detail

MOSYURCHAK, A.; VESELKOV, V.; TURYGIN, A.; HAMMER, M. PROGNOSIS OF BEHAVIOUR OF MACHINE TOOL SPINDLES, THEIR DIAGNOSTICS AND MAINTENANCE. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2100-2104. ISSN: 1805-0476.
Detail

HARČARÍK, M.; JANKOVÝCH, R. NOISE AND STEP HEIGHT PERFORMANCE OF SELECTED OPTICAL SURFACE MEASURING INSTRUMENTS. MM Science Journal, 2017, vol. 2017, no. 5, p. 2030-2034. ISSN: 1805-0476.
Detail

JANKOVÝCH, R.; WEIGL, M.;KŮR, B. AUTOMATIC STRAIGHTENING OF HARDENED SHAFTS. MM Science Journal, 2017, vol. December, no. 5, p. 2035-2039. ISSN: 1805-0476.
Detail

MAREK, T.; MAREK, J. Mít sondu nestačí. Olomoucká 1164/85, Brno: Renishaw s.r.o., 2017. 121 s. ISBN: 978-80-87017-20-3.
Detail

ŠRÁMEK, J.; JANKOVÝCH, R. DETERMINATION OF MEASUREMENT UNCERTAINTY ON CMM SIOS NNM-1. MM Science Journal, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 2238-2243. ISSN: 1805-0476.
Detail

KOTEK, L.; NOSEK, A.; BARTOŠ, V. Safety Metrics of Performance for Small and Medium Enterprises - Case Study. MM Science Journal, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 2333-2337. ISSN: 1805-0476.
Detail

FEDORYCHEVA, I.; HAMMER, M. IDENTIFICATION OF SAFETY CULTURE LEVEL USING QUESTIONNAIRE SURVEYS. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2063-2068. ISSN: 1805-0476.
Detail

HADRABA, P.; HADAŠ, Z. Multi Body Vibration Analysis of 3 Axis Slide for Mass Damper Design. In Engineering Mechynics 2018. Praha: Institute of Termomechanics AS, 2018. p. 281-284. ISBN: 978-80-86246-88-8.
Detail

KOTEK, L.; TŮMA, Z. NĚKTERÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ NÁSTROJŮ VIRTUÁLNÍ REALITY PRO PODPORU VÝVOJE VÝROBKU. In SPÔSOBY A POTENCIÁLNE POSTUPY INTEGRÁCIE PROGRESÍVNYCH INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGII A SOFT - SKILLS DO VÝROBNÝCH PROCESOV. Vedecký recenzovaný zborník. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. s. 24-29. ISBN: 978-80-228-3074-4.
Detail

MAREK, T.; BERTHOLD, J.;REGEL, J.; HOLUB, M. A quasi-online geometric errors compensation method on CNC machine tool. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. Brno: Brno University of Technolgy, 2018, 2018. p. 537-541. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; POKORNÝ, Z.; JELÍNEK, A. APPLICATION OF A BALLBAR FOR DIAGNOSTICS OF CNC MACHINE TOOLS. MM Science Journal, 2018, no. December, p. 2601-2605. ISSN: 1803-1269.
Detail

TŮMA, J.; HOLUB, M.; HUZLÍK, R.; PAVLÍK, J. Calculation of component durability based on simulation model. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). Brno: Brno University of Technolgy, 2018. p. 477-481. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

HOLUB, M. Geometric Accuracy of Machine Tools. In Measurement in Machining and Tribology. Springer, Cham, 2019. p. 89-112. ISBN: 978-3-030-03821-2.
Detail

HOLUB, M. Kompenzace geometrické přesnosti CNC obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. MM publishing, s.r.o., 2018. s. 352-364. ISBN: 978-80-906310-8-3.
Detail

MAREK, T. Měření a kontrola obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. MM publishing, s.r.o., 2018. s. 336-350. ISBN: 978-80-906310-8-3.
Detail

PRUŠA, R.; HUZLÍK, R.; HABÁN, V. Design of Passive Magnetic Axial Bearing for Seal-less Pump. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 72-77. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

MAREK, J.; KOLÍBAL, Z.; NOVOTNÝ, L.; MAREK, T.; HOLUB, M.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; ROMAN, D.; SVOBODA, J.; ŠOOŠ, Ĺ.; HERMANSKÝ, D. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. In Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. Praha: MM publishing, s.r.o, 2018. s. 1-427. ISBN: 978-80-906310-8-3.
Detail

ANDRŠ, O.; MALISZEWSKI, M. Optimization of The DC Motor State Space Controller for FPGA. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. Brno: Brno University of Technolgy, 2018, 2018. p. 547-553. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

HOLUB, M.; MAREK, T.; KNOBLOCH, J. A study of the application of volumetric compensation by direct and indirect measurement methods. MM Science Journal, 2019, vol. 2019, no. November, p. 3035-3040. ISSN: 1803-1269.
Detail

HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J. Effect of position of temperature sensors on the resulting volumetric accuracy of the machine tool. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2019, vol. 2020, no. 150, p. 1-8. ISSN: 0263-2241.
Detail

HOLUB, M.; TŮMA, Z.; KROUPA, J.; KOVÁŘ, J.; BLECHA, P. Case Study of Digitization of the Production Cell. In Proceedings of the International Symposium for Production Research 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 1. Springer International Publishing, 2019. p. 253-262. ISBN: 978-3-030-31342-5. ISSN: 2195-4356.
Detail

ŠRÁMEK, J.; JANKOVÝCH, R. MEASUREMENT UNCERTAINTY SIMULATION BY MONTE CARLO METHOD IN NANOMETROLOGY. MM Science Journal, 2019, vol. Oct 2019, no. 3, p. 2998-3004. ISSN: 1805-0476.
Detail

DRLÍK, M. Methodology of development and validation of software for safety-related parts of control systems in stage technology. MM Science Journal, 2019, vol. 2019, no. December 2019, p. 3673-3678. ISSN: 1803-1269.
Detail

ZUTH, D. STROJOVÉ UČENÍ VE VIBRODIAGNOSTICE - DATA Z FREKVENČNÍ OBLASTI. Technická diagnostika, 2019, roč. XXVIII, č. Z1, s. 253-258. ISSN: 1210-311X.
Detail

ZUTH, D. POROVNÁNÍ LEVNÉHO HW PRO VIBRODIAGNOSTIKU. Technická diagnostika, 2020, roč. XXIX, č. Z1, s. 170-177. ISSN: 1210-311X.
Detail

HOLUB, M.; MAREK, T.; MAREK, J.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.: Certifikát volumetrické kompmezace BK; Metodický postup zavádění volumetrických kompenzací 5ti osých obráběcíchcenter s kinematikou "BK". VUT, FSI, Technická 2896/2. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail