Detail produktu

Funkční vzorkek pilotní jednotky miniaturizované pračky plynů 1. generace

ŽŮREK, M. SVĚRÁK, T. KRIŠTOF, O.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Experimentální zařízení bylo vyvinuto pro základní měření hydrodynamických charakteristik vyvíjené kapalinové clony při procesech revitalizace plynných směsí od přítomných polutantů. Základní součásti tohoto zařízení jsou transparentní skrápěcí komora, čerpadlo, zásobní nádrž na kapalný absorbent.

Klíčová slova

Absorpce, Skrápěcí hlava, scrubber

Datum vzniku

31. 7. 2015

Umístění

VUT v Brně, FSI

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek