Detail projektu

PŘIPRAVA DATABÁZE PORUCHOVOSTI PRVKŮ HISTORICKÝCH KROVOVÝCH SOUSTAV

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Cílem je příprava podkladu pro vytvoření databáze poruchovosti jednotlivých prvků krovových soustav, vyskytujících se v našich geografických oblastech. A následná analýza pravděpodobnosti jejich výskytu v návaznosti na klimatické a mikroklimatické podmínky a možnosti jejich sanace za použití moderních materiálů v návaznosti na jejich dostupnost a zabudovanost do krovových soustav.

Označení

FAST-J-14-2504

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sibilla Luboš, Ing. - hlavní řešitel
Kalousek Lubor, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Soudek Pavel, Ing. - spoluřešitel
Vlček Milan, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P. Analysis of Damage to the Historic Roof Truss in Terms of Internal Environment. In enviBUILD 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 341-345. ISBN: 978-3-03835-280-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

SOUDEK, P.; KALOUSEK, L.; ŽÁK, A. Hygrothermal Assessment of Timber Elements in Truss with Above-rafter Thermal Insulation. In 978-303835280-8. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 273-276. ISBN: 9783038352808. ISSN: 1022-6680.
Detail

SIBILLA, L.; KŘÍŽ, P.; VLČEK, M. POŠKODENIA HISTORICKÝCH KROVOV A ICH PODMIENKY. In Juniorstav 2015. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

SOUDEK, P. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝPOČTY A MĚŘENÍ VLHKOSTI DŘEVA. In JUNIORSTAV 2015. VUT v Brně, fakulta stavební, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

BENEŠOVÁ, R.; RUSINOVÁ, M.; SIBILLA, L. Analysis of Fire Protection with Focuse on the Specific Conditions of the Historic Roofs. In Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings. Applied Mechanics and Materials. Zurich-Durnten: Trans Tech Publications, 2016. p. 120-128. ISBN: 978-3-0357-1070-0. ISSN: 1662-7482.
Detail

SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P. Influence of orientation of building on indoor conditions in historical roof truss. Trans Tech Publications, 2016, vol. 2016, no. 824, p. 267-277. ISSN: 2234-9901.
Detail

SIBILLA, L.; VLČEK, M.; KŘÍŽ, P. VPLYV ORIENTÁCIE BUDOVY NA VNÚTORNÉ PODMIENKY V KROVE (ČASŤ 1/2). In Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, 2016. s. 15-21. ISBN: 978-80-214-5312-8.
Detail

SIBILLA, L.; VLČEK, M.; KŘÍŽ, P. VPLYV ORIENTÁCIE BUDOVY NA VNÚTORNÉ PODMIENKY V KROVE (ČASŤ 2/2). In Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, 2016. s. 22-29. ISBN: 978-80-214-5312-8.
Detail

KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R.; FIŠAROVÁ, Z. Comparison of measuring instruments and methods for determining the moisture content of wood. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. 1041. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 63-66. ISBN: 9783038352808. ISSN: 1022-6680.
Detail