Detail produktu

Univerzální měřící systém pro analýzu klonění karoserie vozidla.

KUNOVSKÝ, M. SEMELA, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Měřící zařízení je navrženo, zkonstruováno a sestaveno tak, aby operátor snadno dokázal měřit a zaznamenávat dynamiku karosérie vozidla během jeho intenzivního brzdění. Měřící zařízení, jako celek, se skládá ze dvou základních částí. První je elektronické vybavení. Druhou, stejně podstatnou částí tohoto měřícího systému je jeho univerzální uchycení na většinu běžně používaných vozidel. Měřící systém za pomoci dvou laserových snímačů vzdálenosti kontinuálně snímal jejich vzdálenost od vozovky pohybujícího se vozidla. Tyto hodnoty ukládal ve vhodném formátu pro jejich následnou analýzu. Měřící systém je dále obsahuje akcelerometr, pro odečet zrychlení, resp. zpomalení vozidla v každé fázi jeho intenzivního brzdění. Výstupem, po zpracování naměřených dat, jsou hodnoty velikosti změny polohy karosérie vozidel v závislosti na velikosti jejich brzdného zpomalení.

Klíčová slova

Pohyb karoserie; klonění; brzdění vozidla; zpomalení; měření vzdálenosti;

Datum vzniku

30. 11. 2014

Umístění

Laboratoře ÚSI

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www