Detail projektu

Odtoková reakce malého povodí na přívalovou srážku

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Projekt specifického výzkumu se zaměřuje na sestavení modelu, který určí odtokovou reakci malého povodí na přívalovou srážku. Podstatou je vytvoření nové softwarové aplikace, která umožní po zadání parametrů příčinné srážky a sledovaného povodí určit hodnotu odtoku. Kalibrace bude probíhat pomocí užití aktualizovaných odvozených dat. Svou náplní práce navazuje na obsah juniorského specifického výzkumu FAST-J-12-20.

Označení

FAST-J-13-2048

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ježík Pavel, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Výsledky

JEŽÍK, P. ROZŠIŘOVÁNÍ MATICE VZOROVÝCH DAT PRO VÝPOČET ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ A UKÁZKA VÝSLEDKŮ. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-88907-85-5.
Detail

JEŽÍK, P. VYBRANÉ METODY UMĚLÉ INTELIGENCE JAKO NÁSTROJ PRO URČENÍ ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVOU SRÁŽKU. In Voda a krajina 2013 - sborník příspěvků. Praha: 2013. s. 145-154. ISBN: 978-80-01-05318-8.
Detail

JEŽÍK, P. ROZŠIŘOVÁNÍ MATICE VZOROVÝCH DAT PRO VÝPOČET ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ A UKÁZKA VÝSLEDKŮ. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2014, roč. 57, č. 1-2, s. 22-25. ISSN: 0322-886X.
Detail

JEŽÍK, P. EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU. In 21th Annual Conference Proceedings. Praha: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-7080-863-4.
Detail

JEŽÍK, P. SOFTWAROVÁ APLIKACE PRO URČENÍ ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ. In Sborník anotací konference Juniorstav 2014. Brno: 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

JEŽÍK, P.; STARÝ, M.: 7DD; 7DD. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail