Detail publikace

ROZŠIŘOVÁNÍ MATICE VZOROVÝCH DAT PRO VÝPOČET ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ A UKÁZKA VÝSLEDKŮ

JEŽÍK, P.

Originální název

ROZŠIŘOVÁNÍ MATICE VZOROVÝCH DAT PRO VÝPOČET ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ A UKÁZKA VÝSLEDKŮ

Český název

ROZŠIŘOVÁNÍ MATICE VZOROVÝCH DAT PRO VÝPOČET ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ A UKÁZKA VÝSLEDKŮ

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek obsahuje část příspěvku prezentovaného v rámci Konference mladých hydrologů pořádané SHMÚ v listopadu 2013. Příspěvek popisuje rozšíření matice vzorových dat pro účely sestavení modelu pro hledání povodí ohroženého povodněmi z přívalových dešťů. Pro kalibraci sestaveného modelu je použita matice vzorových dat, která obsahuje odvozené hodnoty vstupů pro modelování. Rozšíření této vzorové matice spočívá v hledání vhodných povodí, určení příslušných geografických charakteristik, odvození parametrů příčinné přívalové srážky ve vztahu k nejbližší srážkoměrné stanici a hledání údajů o N-letých průtocích pro příslušné profily. Součástí příspěvku je také ukázka dosažených výsledků.

Český abstrakt

Tento článek obsahuje část příspěvku prezentovaného v rámci Konference mladých hydrologů pořádané SHMÚ v listopadu 2013. Příspěvek popisuje rozšíření matice vzorových dat pro účely sestavení modelu pro hledání povodí ohroženého povodněmi z přívalových dešťů. Pro kalibraci sestaveného modelu je použita matice vzorových dat, která obsahuje odvozené hodnoty vstupů pro modelování. Rozšíření této vzorové matice spočívá v hledání vhodných povodí, určení příslušných geografických charakteristik, odvození parametrů příčinné přívalové srážky ve vztahu k nejbližší srážkoměrné stanici a hledání údajů o N-letých průtocích pro příslušné profily. Součástí příspěvku je také ukázka dosažených výsledků.

Klíčová slova

Vzorová data, modelování, odtoková reakce, přívalová srážka, malé povodí

Rok RIV

2014

Vydáno

21.01.2014

Nakladatel

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

Místo

Bánská Bystrica

ISSN

0322-886X

Periodikum

VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA

Ročník

57

Číslo

1-2

Stát

SK

Strany od

22

Strany do

25

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT105454,
 author="Pavel {Ježík}",
 title="ROZŠIŘOVÁNÍ MATICE VZOROVÝCH DAT PRO VÝPOČET ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ A UKÁZKA VÝSLEDKŮ",
 annote="Tento článek obsahuje část příspěvku prezentovaného v rámci Konference mladých hydrologů pořádané SHMÚ v listopadu 2013. Příspěvek popisuje rozšíření matice vzorových dat pro účely sestavení modelu pro hledání povodí ohroženého povodněmi z přívalových dešťů. Pro kalibraci sestaveného modelu je použita matice vzorových dat, která obsahuje odvozené hodnoty vstupů pro modelování. Rozšíření této vzorové matice spočívá v hledání vhodných povodí, určení příslušných geografických charakteristik, odvození parametrů příčinné přívalové srážky ve vztahu k nejbližší srážkoměrné stanici a hledání údajů o N-letých průtocích pro příslušné profily. Součástí příspěvku je také ukázka dosažených výsledků.",
 address="Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku",
 chapter="105454",
 institution="Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku",
 number="1-2",
 volume="57",
 year="2014",
 month="january",
 pages="22--25",
 publisher="Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku",
 type="journal article - other"
}