Detail produktu

7DD

JEŽÍK, P. STARÝ, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program 7DD slouží k výpočtu odtokové reakce malého povodí na přívalovou srážku.

Klíčová slova

Přívalová srážka; kulminační průtok; teorie možnosti; model

Datum vzniku

02.12.2013

Umístění

http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty